Nyheter

Beredning skapade debatt 

Nyheter Interpellationen om beredning skapade debatt bland fullmäktiges ledamöter. – Är detta vad du kallar för demokrati?, undrade Bo Svedberg (S).

Interpellationen om beredning skapade debatt bland fullmäktiges ledamöter. Bilder: Arkiv/David Alin

Efter att kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) besvarat Bo Svedbergs (S) interpellation om beredning fortsatte debatten.

– Nu har jag lyssnat på dina svar och det första jag tänker är: vad gör presidiet för nytta då?, frågade Svedberg (S)

– Presidiet har ju ett stort ansvar, inte minst genom att gå in och verka när ordförande inte är på plats men det handlar också om att rådgöra, att stöta och blöta och att ta ett större ansvar för nämndsarbetet men hur upplägget organiseras i respektive nämnd ser väldigt olika ut och det ligger också på ordförande att fördela de olika uppgifterna mellan förste vice ordförande och andre vice ordförande i nämnden. Jag kan också berätta lite kort att i kommunstyrelsen så sitter jag och Mikael (Karlsson (C), kommunstyrelsens förste vice ordförande) med vid beredningarna tillsammans med våra tjänstepersoner, men vi har också många samtal däremellan med oppositionsrådet (Anetté Myrvold, S), så vi har ju hittat ett sätt. Även om oppositionsrådet inte är delaktig i beredningsarbetet så har vi hittat ett fungerande arbetssätt där vi förankrar saker med varandra ändå och det är min förhoppning att vi också gör så i nämnder, svarade Tobias Pettersson (M).

– Så du menar då att presidiet, att förste vice och andre vice ordförande, vid det sittande bordet ska ta beslut om saker som då redan är förberett av ordförande och förvaltning i nämnden då utan att kunna sätta sig in i de här frågorna överhuvudtaget? Frågade Svedberg (S).

– Ja alltså, man har ju möjligheten att bordlägga ett ärende om man behöver mer information till exempel eller om man vill återremittera ett ärende för att beredningen har varit bristfällig, så de verktygen finns, även för oppositionen om man vill ha mer information i ärendet inför beslutsfattandet, svarade Pettersson (M).

– Så det är detta du kallar för demokrati egentligen då? Frågade Svedberg (S).

  Det är detta jag kallar för demokrati. Det ger samtliga partiet som finns företrädda i nämnder möjlighet till samma inflytande,  svarade Pettersson (M).

– Jag har gjort en liten undersökning och det visar sig att det är flera än jag som har ställt de här frågorna. Bland annat har vi en som heter Marika Risberg som är centerpartist, vi har även en moderat från Stockholm som har ställt precis samma frågor som jag ställer nu. Det här betyder ju att det är något konstigt som har skett för det har ju fungerat så bra innan. Varför har ni frångått den linjen? Jag förstår inte det riktigt. Jag vill ha mer kött på bena, varför har ni frångått den praxissen? Frågade Svedberg (S).

– Med de hänvisningarna som du gör till andra kommuner, nu ska jag inte svara för andra kommuner, så finns det antagligen ett socialdemokratiskt styrt Stockholm som agerar på samma sätt som styret i Värnamo gör kring hur beredningen ska ske till nämnder. Jag svarar för vår syn på de här frågorna och för hur vi i Värnamo bereder mötena, inte hur man gör på andra ställen, men jag kan se att man gör samma upplägg på flera håll i Sverige,  svarade Pettersson (M).

– Jag ser nu så här att i bland annat i tre av de viktigaste nämnderna, en när det gäller investeringar, en där vi har ett underskott på över 40 miljoner, en där vi håller på att ta fram planer för bygglov, att vi då inte får gå in tidigare och därigenom få kortare diskussioner och få en gemenskap, för du har många gånger sagt till mig och övriga att vi ska gå ihop när det är dåliga tider, att vi ska hjälpas åt och så vidare men här säger du ju tvärtom egentligen, sa Svedberg (S).

– Nej, det jag sa som svar på dina frågor var att beredningsmötet ägs av ordförande. Ordförande har möjlighet att ta med sig sin vice ordförande och om samtliga ledamöter från alliansen godkänner så kan även oppositionen delta vid beredningen, så möjligheterna finns för oppositionen att delta vid beredningsmötena också. Sedan är det precis, som du belyser, av yttersta vikt att under tuffa tider när det är svåra beslut som ska tas i så bred enighet som möjligt så är det jätteviktigt att vi bjuder in och hittar de här goda samtalen. Det behöver inte vara under just beredningar utan också utanför beredningsmöten, svarade Pettersson (M).

– Så det du säger till mig är ungefär så här att ”vi har nytta av er när det är svåra tider”, när ni inte kan ha besluten själva, då utnyttjar ni oss och sedan behöver vi inte vara med resterande träffar, är det vad du säger? Menade Svedberg (S).

– Nej det var inte vad jag sa, det var vad Bo Svedberg (S) sa, herr ordförande. Jag tror att ni gör ett fantastiskt arbete och jag tror att vi har väldigt goda dialoger med samtliga oppositionspartier i nämnderna och att vi jobbar mot gemensamma mål om att utveckla och att komma ur en tuff tid gemensamt, sa Pettersson (M).

– Jag såg fram emot när presidiet här fick demokratifrågan att arbeta med och gå vidare med, men då känner jag att det är inte samma sak som att sitta som presidium ute i nämnderna. Där är det ju i princip borttaget. Jag hör vad du säger, men du kommer inte kunna tänka dig att göra en förändring utan den måste komma uppifrån? Att det är inte bara att säga att det är ordförande som har ansvaret? Menade Svedberg (S).

– I det avtal som vi har inom alliansen så är det upp till respektive ordförande att bereda ärenden själv eller tillsammans med sin vice ordförande eller, som jag sa tidigare, om så alliansens egna ledamöter i nämnden godkänner också kunna bjuda med oppositionen, sa Pettersson (M).

– Det är inte så här att Socialdemokraterna eller de som sitter som förste vice och andre vice inte ska veta mer än vad övriga nämnden vet om, utan de ska sitta med samma information vid samma möte för att ni gör så här?Undrade Svedberg (S).

– Nej jag skulle inte misstänkliggöra mina ordförande i nämnderna på det sättet. Jag tror att om det är saker som behöver lyftas i större grupp, om det är ärenden som behöver informeras om, så tar man de tjänstepersonerna till sig till sammanträdet så att de kan informera om ärendet. Det är så vi gör i kommunstyrelsen och jag hoppas att det fungerar så i hela organisationen, kommenterade Pettersson (M).

– Men vad ställer du för krav på oss i presidiet då? Vi ska ju sitta där och göra våra jobb? Undrade Svedberg (S).

– Ja och, precis som jag sa tidigare, så är det ju en fördelning som sker i nämnden. Nämnderna ser väldigt olika ut  och jag tänker inte gå in och berätta hur arbetet i respektive nämnd ska se ut, utan den friheten lägger jag över på nämnden och ordföranden i de olika nämnderna att fördela. Jag kan bara konstatera att i kommunstyrelsen där jag sitter som ordförande har vi ett väl fungerande arbete där vi också hittar sätt att förankra saker mellan beredningsmötena, men vi har inte med oppositionen vid beredning. Tack, avslutade Pettersson (M).

Därefter klev oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) upp i talarstolen. 

– För mig handlar beredning också om att man tittar på de ärenden som kommer upp, men också om ”vad tror du Anetté att dina ledamöter behöver ytterligare för information för att kunna fatta ett korrekt och så bra beslut som möjligt?” Det handlar inte om att vi ska vara överens i en beredning, vad vi ska ha för synpunkter i besluten. Det handlar om får vi rätt underlag, får vi tillräckligt med underlag? Det är en beredning för mig. Och jag vill då också ge ett exempel som faktiskt hände här för inte så länge sedan när vi var ganska nya, du och jag. Då blev jag inbjuden till en beredning av misstag i brå (kommunens lokala brottsförebyggande råd) och du sa att jag fick vara med ändå, vi satt inne hos dig. Där kom det fram att man inte kunde gå vidare med fritidsgården i Rydaholm på grund av att det fattades pengar, varpå jag går ut och ringer ett samtal och kommer tillbaka, jag hade fixat pengarna. Dessutom så kunde du inte hålla i brå visade det sig några dagar senare för att du var upptagen med statsministern, fullt förklarligt givetvis, så då fick jag hålla i det mötet och det kunde jag göra tack vare att jag råkade få vara med vid den beredningen. Så två bra grejer hände för att jag av misstag fick vara med på den beredningen, Tobias, så det finns rätt stora vinster man kan göra här, tror jag.

Fjodor Eklund (V) var sist upp i talarstolen. 

– Sent skola syndaren vakna! För 15 år sedan hade vi en debatt här i fullmäktige om arbetsutskotten kontra nämnderna. Målet då var att få mer aktivt arbetande nämnder för att mycket skedde i arbetsutskotten och det är tydligen det som har hänt nu då, vilket inte kan var så negativt. Men för någon månad sedan hade vi ett möte om arvodesreglerna, då var det ingen som sa ett pip om att en ordförande har sex-sju gånger mer tid för sitt uppdrag än första och andre vice ordförande. Det måste väl hänga ihop med arbetsuppgifterna, att man lägger rätt mycket arbetsuppgifter på just ordförande medvetet. 

Taggar

Dela


Läs mer

Tobias svarar Bo om beredning 
Bo frågar Tobias om beredning