Nyheter

Bo frågar Tobias om beredning 

Nyheter Varför får vice ordförande och andre vice ordförande i några av de kommunala nämnderna inte medverka i de beredningar som hålls? Den frågan får ett svar under kvällens kommunfullmäktige.

Bo Svedberg (S). Bild: David Alin

Inför fullmäktiges majsammanträde har Bo Svedberg (S) ställt en interpellation om beredning till kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M). Läs interpellationen i sin helhet nedan:  

På senare tid har det uppdagats hur vice ordföranden och andre vice ordföranden i nämnder ej har fått närvara på beredningsträffar med bland annat förvaltningschefer. De svar som getts vid handen till varför så är fallet har varierat och är otillräckliga för att motivera varför vice ordföranden och andre vice ordföranden ej får närvara på de beredningar som hålls. Dessa personer sitter trots all i samma presidium som nämndens ordförande och förväntas likt ordförande föra nämndens arbete framåt. För att kunna göra just det är det följaktligen viktigt att, likt ordförande, kunna få ta del av information av själva källan, och inte i efterhand. Då kommunen sjösatt ett demokratiuppdrag kan det följaktligen tyckas vara märkligt att dessa situationer nu förekommer. 

Därför ställer vi oss i Socialdemokraterna frågande till varför den praxis som varit sedan tidigare nu upphört, och undrar hur detta motiveras. 

Frågor till kommunstyrelsens ordförande: 

– Vilken/vilka är motiveringen/motiveringarna till att vice ordförande och andre vice  ordförande i några av våra nämnder ej får medverka i de beredningar som hålls?

–  Är rådande upplägg där vice ordförande och andre vice ordförande utestängs från dessa beredningar förenligt med det demokratiarbete som KS sjösatt?

Socialdemokraterna i Värnamo kommun genom
Bo Svedberg

Taggar

Dela


Läs mer

Beredning skapade debatt