Nyheter

Anetté frågar Maria om ekonomiska krav i skolan

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) ställt en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) om ekonomiska krav i skolan.

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Vi har under en tid fått indikationer från personal som arbetar på skolor och förskolor att det finns mer att önska när det kommer till bra arbetsmiljö och kunna leverera den kvalitet som behövs till barn och elever.

Det är tuffa tider rent ekonomiskt men vad vi hör ifrån Maria Johansson och Johan Grahn så finns det inga krav på att skära ner på personalen, utan snarare säger de att man redan är så hårt slimmad. Dock går detta inte riktigt ihop med vad vi får höra från personal ute i våra verksamheter på skolor och förskolor. Därför vill vi ha lite förtydligande hur det ligger till.

Socialdemokraterna undrar;

1) Ni säger att ni INTE har ställt krav på att man inte ska återbesätta personal som slutat utan detta ligger på varje rektorsområde, stämmer detta?

2) Stämmer det att ni har gått ut med besparingskrav till rektorsområdena? Om så är fallet, hur säkerställer ni att detta inte går till personalneddragningar?

3) Vi hör flera personal vittnar om att de inte får ta in vikarier när någon är sjuk utan man får klara det på befintlig personal vilket innebär en försämring av den egna arbetsmiljön samt ökning av mertid, fyllnadstid och övertid. Hur arbetar förvaltningen för att stötta rektorsområdena i kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en dräglig arbetsmiljö.

4) Flera lärare vittnar att de får ta hand om stort antal elever där många av dessa riskerar F i flera ämnen, trots detta får de till sig att pengarna räcker inte till att ta in speciallärare och eller resurser. Hur säkerställer ni på förvaltningsnivå att LÄRARE får den hjälp de behöver för att kunna möta det behovet ELEVERNA har?. Man kan inte säga att man inte skär ner på personal om skola efter skola vittnar om att de inte får ta in personal.

5) Räcker budgeten till för varje rektorsområde? Får de att inte anställa den personal de behöver?

6) Hur hanterar vi nyanlända elever? Sätts de rakt in i klasser? Får lärare hjälp med att nå ut till dessa elever?

Socialdemokraterna genom Anetté Myrvold

Taggar

Dela


1 reaktion på Anetté frågar Maria om ekonomiska krav i skolan

Bra synpunkter Anette och Socialdemokraterna. Vi kan inte spara och spara i skolans värld om vi ska kalla oss ”den mänskliga tillväxtkommunen” Elevgrupper på 25-30 där hälften riskerar F det är vår verklighet i skolan. Ska vi bli en attraktiv kommun måste vi ha en fungerande skola.

Kommentarsfunktionen är stängd