Nyheter

Maria svarar Anetté om ekonomiska krav i skolan

Nyheter Under gårdagskvällens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på interpellationen från oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) om ekonomiska krav i skolan.

Maria Johansson (C). Arkivbild.

Läs svaret i sin helhet nedan:

1) Ni säger att ni INTE har ställt krav på att man inte ska återbesätta personal som slutat utan detta ligger på varje rektorsområde, stämmer detta?

Svar: Nej, nämnden har inte ställt några sådana krav.


2) Stämmer det att ni har gått ut med besparingskrav till rektorsområdena? Om så är fallet, hur säkerställer ni att detta inte går till personalneddragningar?

Svar: Som en del i åtgärder för budget i balans har vi gått ut med uppmaningar om att vara återhållsam med t ex restriktiva inköp. Vi har inte ställt krav på personalneddragningar.


3) Vi hör flera personal vittnar om att de inte får ta in vikarier när någon är sjuk utan man får klara det på befintlig personal vilket innebär en försämring av den egna arbetsmiljön samt ökning av mertid, fyllnadstid och övertid. Hur arbetar förvaltningen för att stötta rektorsområdena i kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en dräglig arbetsmiljo

Svar: Förvaltningen jobbar aktivt med att stödja rektorsområdena i för att kunna tillsätta vikarier. T ex genom viss överbemanning i förskola och skola. I och med övertagandet at bemanningsfunktionen så har vi bättre möjligheter att stötta med vikarier. Sedan är det svårt att få tag i vikarier både internt och externt vilket vi behöver utveckla mer.


4) Flera lärare vittnar att de får ta hand om stort antal elever där många av dessa riskerar F i flera ämnen, trots detta får de till sig att pengarna räcker inte till att ta in speciallärare och eller resurser. Hur säkerställer ni på förvaltningsnivå att LÄRARE får den hjälp de behöver för att kunna möta det behovet ELEVERNA har?. Man kan inte säga att man inte skär ner på personal om skola efter skola vittnar om att de inte får ta in personal.

Svar: På förvaltningsnivå arbetar vi för att eleverna med stödbehov ska få en likvärdig tillgång till t ex specialpedagog. Vi har sedan två år specialpedagoger anställda övergripande och vi har under flera år satsat på att utbilda intresserade lärare till speciallärare och specialpedagog.


5) Räcker budgeten till för varje rektorsområde? Får de att inte anställa den personal de behöver?

Svar: Det är tight för rektorsområden att få budget i balans då det tenderar bli fler elever över tid som har behov av särskilt stöd. Varje rektor bestämmer över sin egen organisation om vilken personal de behöver anställa.


6) Hur hanterar vi nyanlända elever? Sätts de rakt in i klasser? Får lärare hjälp med att nå ut till dessa elever?

Svar: Nyanlända elever placeras i klass på den skola de tillhör och vi har lagkrav på att kartlägga deras kunskaper inom fem månader för att sedan kunna använda resultatet för att stödja dem med studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk samt modersmålsundervisning och processstöd på rätt nivå.

Taggar

Dela


Läs mer

Anetté frågar Maria om ekonomiska krav i skolan

4 reaktioner på Maria svarar Anetté om ekonomiska krav i skolan

Inför kompetens och formellt utbildningskravkrav på de politiker som sitter och ansvarar för barnens skola och framtid!
Det talas alltid om budget i balans. Kompetens och förnuft i balans hos politikerna är än viktigare! Börja med det! Pengar hade funnits i överflöd för investeringar i skolan om Värnamos politiker hade investerat med förnuft under högkonjunkturen. Nu ser vi facit.
Icke fungerande skola, icke fungerande omsorg, horribel trafiksituation i stan. Uttjänt simhall.
Mitt i allt detta väljer man att kast bort ännu mer kapital i en arena efter ett misslyckat projekt med en gammal gummifabrik.
Det går brant utför i kommunen. Det är bara att konstatera.

Vi behöver inte fler specialpedagoger utan fler behöriga lärare så att vi kan få ner gruppstorlek till önskvärda 20 elever istället för grupper på 25-27 som är vår verklighet nu.
Vi behöver ha en introduktion i svenska för nyanlända. Att slänga in dem i klasser och undervisning direkt där de inte fattar ett ord vad som sägs är en ovärdig behandling. Till detta krävs det pengar och hår får ”Den mänskliga tillväxtkommunen” antingen prioritera om eller för att få in mer pengar höja skatten.

Att alla skolor skulle ha en liten skola i Värnamo kommun är inte heller korrekt. Reagerar även på ordvalet att skolan behöver vara kreativ för att hitta lösningar? Hur ska skolan kunna vara mer kreativ när grundproblemet är för få människor som kan möta och stötte de barn som har särskilda behov? Jag häpnar över okunskapen. Ändå sitter man på en av de mest ansvarsfulla posterna som ska värna om våra barn?

De svaren Maria ger stämmer inte. Att förvaltningen arbetar aktivt med vikarie i skolan vet jag inte vad hon får ifrån. Specialpedagoger saknas på ytterområdena liksom speciallärare. En specialpedagog har slutat på förvaltningen. Ja, som sagt det finns missar i hennes svar. Tråkigt att man inte är mer påläst när man sitter som ordförande.

Kommentarsfunktionen är stängd