Nyheter

Het debatt om skötsel av ishall

Nyheter Interpellationen om Rydaholms SK:s verksamhet skapade en het debatt bland kommunfullmäktiges ledamöter. – Ni vill inte att hela kommunen ska leva, säger Ardita Berisha Cani (S).

Kommunens skötsel av Talavidshallen debatterades under torsdagkvällens kommunfullmäktige. Bild: David Alin

Artikeln om Rydaholms SK:s vädjan till kommunen väckte politikernas engagemang. Inför kvällens kommunfullmäktige ställde oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) en interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M). Här nedan återges Granbergs (M) svar på Myrvolds (S) frågor i sin helhet.

– Tack för interpellationen.

Interpellationen innehåller några frågor men även rubriken har en fråga.

Vill kommunen att RSK ska bedriva verksamhet?

Givetvis vill kommunen det, inte minst visas det på de satsningar som gjorts och kommer att göras på Talavidshallen.

Investeringar de senaste 7 åren har varit på cirka 3,2 miljoner kronor, bland annat en ismaskin, ny belysning över ispisten, ventilation och avfuktare i alla omklädningsrum.

Planerade investeringar inom de närmaste åren är cirka 8 till 10 miljoner kronor: sarg, plexiglas, ispist och kylanläggning.

 

Fråga: Kommer RSK få tillgång till sin is från vecka 36 som de har önskat under flera års tid?

Vi har i nuläget budget för tidig uppspolning av en ishall, och det är Axelent Arena. Mycket beroende på den hockeyskola som de genomför i slutet av sommarlovet varje år.

 

Fråga: Om inte, hur motiverar du att de aktiva barnen i Rydaholms skridskoklubb inte får samma möjligheter att utvecklas som barn i andra skridskoklubbar?

När det gäller rättvis fördelning av möjligheten att träna så finns det många föreningar som har behov som vi inte kan uppfylla fult ut. För att kunna hantera detta så följer vi vissa principer

Vid fördelning av träningstider gäller följande prioriteringar enligt vår policy.

– Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet
– Övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
– Korporationsföreningar
– Enskilda samt övrig verksamhet

Vid fördelningen tas även hänsyn till:

– Redovisade aktiviteter under föregående verksamhetsår
– Verksamhetens art och lokalbehov
– Barn och ungdomar prioriteras till de tidiga tiderna

Försäsongen med försäsongstaxa startade år 2020 för att vi skulle ha en bättre inblick med hur tiderna fördelades. Vi denna beräkning är det alla föreningar som använder hallen som är med i ovanstående fördelning, VGIK, RSK och AKK. Alla tre tilldelas tider baserat på ovanstående fördelningsmodell.

Tidigare år hyrde VGIK Axelent Arena via hyresavtal för hela försäsongen vecka 33 till vecka 37 och styrde då helt själva vilka tider de använde och vilka tider som eventuellt hyrdes ut till övriga föreningen, då även för RSK och AKK, vilket inte alltid blev så bra för RSK eller AKK då de ofta fick senare tider även för sina barn och ungdomar.

 

Fråga  Om det beror på kostnaden, kan du vara snäll att specificera exakt vilken kostnad det är?

Om vi ska spola upp även Talavidshallen så innebär det en nettokostnad på cirka 60 tusen kronor per vecka.

 

Fråga  Det är många tjejer som spelar i Rydaholm och de har inget eget omklädningsrum utan får duscha i tvättstugan där det finns en dusch, finns det planer på att göra ett till omklädningsrum för flickor eftersom det är en kategori som växer?

Det finns fem omklädningsrum i arenan. fyra av dem delar två duschrum och det femte har duschrum med två duschar. RSK fördelar själva hur man disponerar dessa omklädningsrum. Om flickorna använder ett av dem, så kan pojkarna disponera övriga fyra. Den tvättstuga de använder nu är en del av anläggningen som RSK helårshyr och där har de själva monterat in en duschkabin.


– Tack för svaren Gottlieb, då har jag lite följdfrågor. Du pratade om att Värnamo får sin is tidigare för att de anordnar en hockeyskola. Innebär det då att om RSK anordnar en hockeyskola så får de också is tidigare? Undrar Anetté Myrvold (S).

– Man ska inte se det som att det är VGIK det handlar om utan vi har pengar för att ha en tidig uppspolning av en arena och då väljer man denna utifrån de kriterierna. Skulle det visa sig att det hade varit bättre i Rydaholm, att de hade uppfyllt kriterierna mer, så hade det kunnat bli där. Det är det som är själva skillnaden, för det är inte det att RSK inte ska ha någon is utan vi spolar bara upp en is och sedan får alla föreningar använda den, svarar Gottlieb Granberg (M).

– Sedan pratade du också om övriga föreningar. Jag vet att kommunen har många bra föreningar, men nu jämförde vi hur orättvist det blir när vi har två ishallar och vissa lag till och med möter varandra men där de inte ens får möjlighet att träna inför att möta varandra. De andra får mycket mer försprång och det är vi med och bidrar till. Det låter inte riktigt bra, säger Myrvold (S)

– Vi har som sagt bara budget för att spola upp en is, för ni ska veta att hockeyn är kanske den dyraste verksamheten överhuvudtaget att bedriva och per de unika utövare vi når genom den så är de jättedyra egentligen. Därför finns det ju kanske ett behov att vara lite restriktiv över hur mycket is man har uppspolad, då väljer man på försäsongen att bara ha det uppspolat där det är som allra dyrast och att bara ha en is uppspolad. Sedan fördelar våra tjänstepersoner tiderna, så det är ju inte Värnamo GIK som fördelar dem, svarar Granberg (M).

– Det verkar ju som att Värnamo får tillgång till de tiderna först och att Rydaholm får ta de tider som blir över och det blir kanske inte riktigt bra. Du pratade bland annat om investeringarna som ska göras, det var bland annat sarg och plexiglas, och att det har gjorts en del investeringar, det vet jag. Men jag tänker att plexiglaset och den här sargen har varit på gång under många år tillbaka och har skjutits fram, så nu är det nästan kris att de här grejerna ska komma upp för i besiktningsprotokoll har de inte fått så bra betyg, säger Myrvold (S)

– Det har du alldeles rätt i. Sedan är det ju viktigt att säga, för du påstår det här med att det är många som vill ha dem, att tiderna bedöms efter den policyn vi har. Det klart, är det en större förening med mycket ungdomsverksamhet så får dem bättre tider än de andra så det påverkar, svarar Granberg (M).

– Med andra ord så ska hela kommunen inte leva och inte ha samma möjligheter, det är det du säger, säger Myrvold (S).

– Det säger jag inte. Jag säger att det finns en begränsad budget och det handlar om hur vi använder den. Det finns fler vinteridrotter i Rydaholm som bedrivs där så det finns fler aktiviteter där, men det är inte alla kommuner som har en ishall som inte ligger i centralorten. Vi har turen att ha en ute i kransorterna också och det är vi glada för. Men du pratade om investeringarna och sargen och plexiglaset har varit med länge som jag kommer ihåg det. Varför det har skjutits på tidigare kan jag inte säga för vi har nog fördelat pengar till det tidigare men då har det inte blivit gjort, av någon orsak som jag inte vet nu. Här är lite tur i oturen för nu när ispisten har gått sönder så gör man den före sargen och plexiglaset. Vi har gått ut med ett anbudsförfarande att det här ska göras och för att det ska vara klart till säsongen så borde vi börja göra det relativt snart. Jag vet att vi har fått in ett anbud i teknik- och fritidsnämnden men tyvärr var det så högt så att vi inte kunde genomföra det, det var mer pengar än vad vi hade tillgängligt, så det ser inte bra ut för tillfället. Nu kanske vi får göra någon åtgärd för att klara sarg och plexiglas till kommande säsong och vänta en säsong till innan vi gör vid ispisten. Det är lite synd, svarar Gottlieb Granberg (M).

Anetté Myrvold (S) tackade för svaren innan det var Bo Svedbergs (S) tur att ta plats i talarstolen.

– Jag har i min hand ett projektblad som är daterat september 2020 som är beslutat i tekniska utskottet och som är upprättat av Johan Arvidsson. Där står att han begär 2 miljoner kronor för sarg och plexiglas. Tittar man lite längre fram sedan i budgeten så är det ett beslut i kommunfullmäktige 2021 att den här insatsen ska genomföras, så här finns ett beslut. Men nu måste jag hålla med Gottlieb i det här fallet för plexiglaset är ju klart, men min undran är ju egentligen varför drog det ut på tiden och varför man inte köpte in sargen redan då? Nu har vi fått en jättefin information från teknik- och fritid som säger så här: ”om och när vi beslutar att renovera eller göra en ny kylanläggning så skulle man tjäna 100 000 kronor per månad på det”. Om man nu tjänar 100 000 kronor per månad, varför sätter vi inte i gång med sargen omedelbart? Frågar Svedberg (S).

– Det är för att den summan vi fick in som pris överstiger med råge det vi har som investering, säger Granberg (M).

– Ja men nu är det 2023 och det är den frågan vi går ut med. Hade vi gjort det här 2022 så hade det fungerat, eller?, säger Svedberg (S).

– Som jag sa innan så vet jag faktiskt inte varför det gjordes 2022. Jag kan bara poängtera det att på ett sätt är det tur för hade vi gjort om sarg och plexiglas så hade vi fått riva det för att byta ispisten och det hade ju varit lite synd, så egentligen är det tur att det inte blev som det skulle, säger Granberg (M).

Bengt Lundström (SD) var näste man i talarstolen.

– Den 28 mars var vi i SD och tre ledamöter från Socialdemokraterna och träffade företrädare för klubben i Talavidshallen. Det var bedrövligt å det grövsta måste jag säga. Dels tjejernas omklädningsrum som är under all kritik. Det var illa städat överallt, det var skit på lister och skit överallt. Vaktmästarna måste sköta om anläggningen. Taket läcker i korridoren till omklädningsrummen. Där är bruna fläckar i taket som vaktmästarna bara målar över i stället för att hand om dem, det är lösa trösklar i omklädningsrummet och sargen är farlig. Rydaholm har frågat om ishockeyförbundet har varit där och besiktigat arenan, de har försökt att få tag i besiktningsprotokoll. Parkeringen är en grusplan och så fort det regnar blir det gropigt överallt. Det pratas om att det har investerats mycket pengar i anläggningen men hela anläggningen missköts. Det är nästan så man ska sätta en skämsstrut på den som är högst ansvarig för den här anläggningen. RSK känner sig övergivna där ute. ”Ska vi fortsätta spela hockey där ute?” Det är på gränsen, det hör jag på dem för jag har barn och barnbarn som är involverade i verksamheten.

– Jag hoppas att ni förstod att det är Rydaholms SK som är ansvarig för omklädningsrummen. Rydaholm är duktiga inom tjejhockeyn och jag tycker att det är tråkigt att man inte har kunnat prioritera ett bra omklädningsrum för dem. Men det är vi som nämnd som är ansvarig för anläggningen och vi arbetar hårt för att det ska vara lika för alla. Ingen har beställt en sämre skötsel därute. Vi ansvarar för anläggningen, vi har tjänstepersoner som ska vara där och sköta om den lika högt som alla andra anläggningar. Som jag sa innan så vet jag inte varför reparationerna har dragit ut på tiden men för mig finns ingen annan tanke än att de ska göras vid, säger Gottlieb Granberg (M).

Debatten fick Ardita Berisha Cani (S) att ta plats i talarstolen.

– Det är svårt att låta bli att inte gå upp när det gäller ungdomar. Alla i den här kommunen ska leva, jag ser inte att vi lever på landsbygden när vi inte rustar upp våra anläggningar, när vi inte ser till de som ska vara vår framtid. Jag ser inte det här. Jag ser ursäkter, det är vad jag ser. Bo nämner ett beslut som togs 2021 som fanns med i den budget som vi alla beslutade om gemensamt..inget hände. Det är väl klart att det kostar mer om vi väntar med investeringar, både prishöjningar men även investeringen i sig kommer att bli dyrare för att fastigheten är inte bättre tio år framåt. Det ser vi bara nu med alla byggnader som vi behöver rusta upp eller bygga upp nya för att det inte håller den kvalitet vi vill att de ska göra. Jag tycker att det är tragiskt för det här gäller vår framtid. Vi är en landsbygdskommun men vi satsar inte på landsbygden. Det kan ni inte påstå när vi inte rustar upp och när inte ens lokalvården fungerar som den ska, som faktist är vårt ansvar. Då handlar det inte ens om arbetsmiljö utan det handlar om att förbättra miljön för de ungdomar som ska vara där. Vad visar vi ut mot våra ungdomar som bor på landsbygden? Vad är det vi visar? Jag vill bara skicka med det, tack.

– Nu tycker jag faktiskt att man målar upp en helt felaktig bild här. Om det är några som har satsat på landsbygden de senaste åren så är det vi. Vi har lagt till extra pengar där vi har byggt ut aktivitetsområden i alla större kransorter, alla är inte färdiga än men kommer snart att bli, och vi har satsat på konstgräs i Rydaholm och Forsheda. Det är vi som satsar på ungdomarna i hela bygden, så den bilden är jag överhuvudtaget inte med på. Det är heller inte helt säkert att det hade blivit billigare i det här fallet om vi hade bytt sargen och plexiglaset som det var tänkt, för då hade vi varit tvungna att riva det för att kunna byta ispisten, säger Gottlieb Granberg (M).

Innan kommunfullmäktige avrundades tog Mikael Karlsson (C) plats i talarstolen.

– Jag kan inte gå från det här mötet utan att ha det här sagt. Vi har i dag hört Bengt Lundström (SD) säga att vi ska dela ut skämsstrutar till tjänstepersoner när vi från politiken anser att det har gått mindre bra. Asså, jag tycker att det är ett synnerligen dåligt ledarskap om vi från politikens håll ska utsätta våra tjänstepersoner för det här, att vi ska söka syndabockar. Vi kan tycka att det blev fel och vi kan ha åsikter om det men att vi ska utkräva hämnd åt tjänstepersonerna, det vill jag bara markera att det är helt fel ledarskap! Det är inte alls den uppmuntran och den andan vi arbetar för i Värnamo kommun. Därför vill jag uppmana alla till att säga nej, jag tycker inte att vi ska agera på det viset i den här församlingen.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill investera i ishall – nu återremitteras ärendet 
Skrivelsen: Vill tidigarelägga uppspolning av is
Ishallsprocess pågår: ”Hög prioritet”

1 reaktion på Het debatt om skötsel av ishall

Synd att Mikael inte har koll på vad det är för folk som är tjänstemän på den förvaltningen då hade han troligen reagerat anorlunda

Kommentarsfunktionen är stängd