Nyheter

Ishallsprocess pågår: ”Hög prioritet”

Nyheter Processen för att uppdatera Talavidshallen pågår. – Det finns investeringar som måste göras i ishallen inom de närmsta åren, dessa har enligt mig en hög prioritet, säger Jesper du Rietz på teknik- och fritidsförvaltningen. 

Processen för att uppdatera Talavidshallen pågår. Arkivbild: David Alin

I våras diskuterades investeringar i Talavidshallen i Rydaholm. Teknik- och fritidsnämnden äskade medel från kommunfullmäktige till att göra en investering i ispisten. Det förslaget beslutade kommunstyrelsen att återremittera i mitten på maj månad med hänsyn till det ansträngda ekonomiska läget och bad då nämnden att återkomma med förslag på finansiering genom omfördelning av budgetram från annat projekt. Av den anledningen tog vi kontakt med förvaltningschefen Jesper du Rietz på teknik- och fritidsförvaltningen för att uppdatera oss i ärendet.

– Alla nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige i juni att se över investeringarna inom respektive ansvarsområde och den processen pågår. I slutet av september ska samtliga nämnder lägga fram sina förslag till reviderad investeringsbudget inom definierade ramar. Jag kan säga att inom teknik- och fritidsnämndens ansvarsområde ska investeringar för cirka 55 miljoner kronor tas bort och/eller flyttas till framtiden, det vill säga läggas efter 2028. Förutom behov av investeringar så måste investeringarna kunna hanteras inom satt driftbudget vilken enligt beslutet i kommunfullmäktige är oförändrat. Nämnderna ska enligt beslut i kommunfullmäktige inte bli kompenserade för eventuella ökade driftkostnader som en följd av de investeringarna som föreslås.

– Kommunen måste vara ytterst försiktiga med att göra investeringar som inte kan hanteras i drift och skötsel. Med det som inledning så kan jag konstatera att det finns investeringar i Rydaholms ishall som måste göras inom de närmsta åren, dessa har enligt mig en hög prioritet. Föreningens verksamhet är viktig och behoven konkreta. Det gäller ispisten med plexiglas, sarg men även isaggregatet. Jag vill inte förekomma mitt förslag till nämnden, inte heller politiska beslut i frågan. Processen pågår som sagt och förslaget som läggs fram är en helhet varav ishallen är en del, skriver Jesper du Rietz i en kommentar till tidningen. 

Taggar

Dela


Läs mer

Skrivelsen: Vill tidigarelägga uppspolning av is
Vill investera i ishall – nu återremitteras ärendet 
Het debatt om skötsel av ishall
Föreningen vädjar till kommunen: ”Ta hand om era anläggningar”
Föreslår investering i ispist

2 reaktioner på Ishallsprocess pågår: ”Hög prioritet”

Vad sägs om att börja med att spola upp isen här ute samtidigt som i Värnamo? Eller de skattemedel jag bidrar med kanske inte är lika mycket värda som dom som Värnamoborna bidrar med? Så trött på det här styret i denna kommun som gör stor skillnad på Värnamobor och oss i ytterbyarna! 😡🤬🤮

Kommentarsfunktionen är stängd