Nyheter

Fjodor frågar Tobias om busslinje utanför Värnamo tätort

Nyheter Hur ställer sig kommunledningen till att uppvakta Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) och framföra detta önskemål om att utöka kollektivtrafiken utanför Värnamo tätort? Den frågan får ett svar på torsdagens kommunfullmäktige.

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

På kommunfullmäktigemötet den 26 Januari i år fick vi ta del av slutredovisning av projekt Ny bussgata, projektnummer 0696_210024. Kommunen och länstrafiken har förbättrat förutsättningarna för busstrafiken i tätorten. Redan då påpekade vi att taxesystemet skrämde bort resenärer. 42 kronor för en enkelresa är väl dyrt. Resenärer med månadskort och snarlika rabatter påverkas inte, men de resenärer som använder kollektivtrafiken mindre frekvent väljer bort detta alternativ.

Nu har Länstrafiken aviserat och kommer genomföra sparåtgärder som drabbar stadstrafiken i Värnamo. Det låga ”resandeunderlaget” anförs som argument.

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson skrev i sitt svar på Länstrafikens besparingsförslag efter möte 1 – 2023-01-17 att Värnamo kommun vill poängtera vikten av systematiskt långsiktig planering och tillsammans med Länstrafiken beakta vår samhällsplanering som syftar till att stärka resandeunderlaget för kollektivtrafiken i stort. Behovet av ett väl fungerande stadsbusslinjenät är även kopplat till de stora åtgärder som finns beslutade i upprustningen av järnvägen Jönköping/Nässjö-Värnamo för att på sätt ge pendlande tågresenärer möjlighet att komma vidare från Värnamo C till både sjukhus och andra större målpunkter.

Vi i Vänsterpartiet vill att vi i Värnamo kommun tänker längre och större och föreslår att stadsbussens rutter förlängs i en slinga utanför Värnamo tätort. Förslagsvis kunde en buss gå i slinga från Hånger till centrala Värnamo och sedan från centrala Värnamo ut mot Hörle, Fryele, Golfklubben och in mot centrala Värnamo. Busslinjen skulle under sommarmånaderna kunna förlängas till Näsuddens badplats.

Vår fråga är:

Hur ställer sig kommunledningen till att uppvakta Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) och framföra detta önskemål om att utöka kollektivtrafiken utanför Värnamo tätort?

Fjodor Eklund
Vänsterpartiet Värnamo 20230404

Taggar

Dela


3 reaktioner på Fjodor frågar Tobias om busslinje utanför Värnamo tätort

Sanningen i frågan om bussar i Värnamo är ett stort skämt!
Jag rekommenderar alla medborgare att ta er ut en vardag eller söndag.
Fotografera de bussar som passerar dig där du står eller sitter.
Sänd in dessa till Jönköpings Länstrafik, eller kommunfullmäktige i Värnamo.
Där kan de snabbt räkna hur många som åker med bussarna i Värnamo
Skrattretande få.
CG i Värnamo

Redaktionen uppmanar: Ord mitt inne i en mening ska som regel inte inledas med en stor bokstav.

Bara att närmsta busshållplats för alla som jobbar ute på Margretelund är vid Nominit, vilket gör att man inte kan pendla enkelt till jobbet året om, är skrämmande. Detta skulle lätt kunna slås ihop med en busslinje ut mot Hörle eller varför inte kör våra fina elbussar ut hit för pendling på morgon och eftermiddag?

Kommentarsfunktionen är stängd