Interpellation

Gottlieb svarar Jan om busshållplatser

Gottlieb svarar Jan om busshållplatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) på Jan Chereks (SD) interpellation om busshållplatserna utanför Gummifabriken…

Jan frågar Gottlieb om busshållplatser

Jan frågar Gottlieb om busshållplatser

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) om busshållplatserna utanför Gummifabriken…

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nämndordförande om bränder i elbilar: ”Finns inget lagstöd”

Nyheter Det beskedet gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) under Värnamo kommunfullmäktiges sammanträde…

Jan frågar Stefan om elbilar

Jan frågar Stefan om elbilar

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) om kommunens arbete för att förebygga bränder i elbilar…

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Läs svaret i sin helhet nedan…

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ställt en interpellation till medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) om kommunens arbete mot våld i nära relation…

Maria svarar Jörgen om skolrobotar

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun…

Jörgen frågar Maria om skolrobotar

Jörgen frågar Maria om skolrobotar

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar Jörgen Skärin (MP) barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun…

Maria svarar Jan om stödinsatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om bristande stödinsatser…

Hans-Göran svarar Azra om värdegrundsarbete

Hans-Göran svarar Azra om värdegrundsarbete

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådet Azra Muranovic (S) interpellation om värdegrundsarbetet…

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader

Hans-Göran svarar Anette om löneskillnader

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade Hans-Göran Johansson (C) på Anette Myrvolds (S) interpellation om löneskillnader i Värnamo kommun…

Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Nyheter Under gårdagskvällen kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om Vkiab…

Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Nyheter Under gårdagskvällens fullmäktige svarade Gottlieb Granberg (M) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om viadukten…

Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Nyheter Jörgen Skärin (MP) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om viadukten till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M)…

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådets Azra Muranovic frågor om kommunens arbetet med barnkonventionen…

Azra frågar Hans-Göran om arbetet med barnkonventionen

Azra frågar Hans-Göran om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om kommunens arbete med barnkonventionen till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C)…

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Nyheter Interpellationen från Katja Ganekind (SD) till Glenn Lund (M), ordförande i omsorgsnämnden, fick svar under fullmäktigekvällen…

Vill ha svar om arbetsmiljön inom elevhälsan

Nyheter Interpellationen från (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande fick svar under fullmäktigekvällen. …

Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Nyheter Interpellationen från (MP) till samhällsbyggnadsnämnden fick svar under fullmäktigekvällen…

Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Nyheter Interpellationen från (SD) till Gottlieb Granberg, tekniska utskottets ordförande, fick svar under fullmäktigekvällen. …

Tips