Interpellation

Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Nyheter Under gårdagskvällen kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om Vkiab…

Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Nyheter Under gårdagskvällens fullmäktige svarade Gottlieb Granberg (M) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om viadukten…

Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Nyheter Jörgen Skärin (MP) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om viadukten till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M)…

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådets Azra Muranovic frågor om kommunens arbetet med barnkonventionen…

Azra frågar Hans-Göran om arbetet med barnkonventionen

Azra frågar Hans-Göran om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om kommunens arbete med barnkonventionen till kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C)…

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Får anhörigvårdare ekonomisk ersättning?

Nyheter Interpellationen från Katja Ganekind (SD) till Glenn Lund (M), ordförande i omsorgsnämnden, fick svar under fullmäktigekvällen…

Vill ha svar om arbetsmiljön inom elevhälsan

Nyheter Interpellationen från (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande fick svar under fullmäktigekvällen. …

Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Nyheter Interpellationen från (MP) till samhällsbyggnadsnämnden fick svar under fullmäktigekvällen…

Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Nyheter Interpellationen från (SD) till Gottlieb Granberg, tekniska utskottets ordförande, fick svar under fullmäktigekvällen. …

3 / 3123

Tips