Nyheter

Jörgen frågar Maria om skolrobotar

Nyheter I en interpellation till kommunfullmäktige frågar Jörgen Skärin (MP) barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) om skolrobotar i utbildningssyfte till elever i Värnamo kommun.

Arkivfoto

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

I dag finns det ny teknik för att ge barn möjlighet att delta i skolarbetet med hjälp av en robot som ersätter eleven i skolbänken. Denna robot ger bra möjlighet för eleven att delta i skoldagen från hemmet och är ett hjälpmedel för långtidssjuka barn att få närvaro till skolan och sina skolkompisar. Det kan också vara en möjlighet för elever som inte närvarar i skolan utav olika anledning, så kallade ”hemmasittare”, att klara av sitt skolarbete och få godkända betyg. 

Citat : Skolverket har under skolutveckling /forskning och utvärdering 

”Robotar skulle i framtiden kunna fungera som sociala aktörer i skolan – interagera med elever och främja lärande. Även om robotar potentiellt skulle kunna stödja vissa aktiviteter som är centrala i lä- rande, finns det risk att de för med sig negativa konsekvenser som är svåra att förutse.” 

Citat : Produkt AV1 

”När du inte själv har möjlighet att delta på skolan kan AV1 vara där i ditt ställe. AV1 är kommunikationsroboten som gör det möjligt för barn och unga med långtidssjukdom att ta del av undervisningen genom en app på telefonen eller surfplattan.” 

Frågor till ordförande 

Erbjuder skolorganisationen denna form av hjälpmedel?

Jobbar skolorganisationen i att utbilda personal med digitala hjälpmedel? 

Kommer skolorganisationen att fortsättningsvis efter pandemin att utveckla möjligheterna till digitala lektioner i ordinarie schemaundervisning för hemmasittare eller skolkare?

Interpellationen besvaras under kvällens sammanträde.

Taggar

Dela