Nyheter

Mikael svarar Fjodor om anonymisering av jobbansökningar

Nyheter Under kommunfullmäktige gav kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) besked till Fjodor Eklund: – Vi kommer att kika allvarligt på detta men det kommer att ta ett tag innan vi är där.

Mikael Karlsson (C). Bild: David Alin

Läs hela svaret i sin helhet nedan:

Jag tycker att det här är ett bra initiativ som är värt att titta lite närmare på. 

Vi har sedan mars 2022 ett rekryteringsverktyg som heter Varbi i kommunen och det stöttar faktiskt arbetssättet kring kompetensbaserad rekrytering. I verktyget finns faktiskt möjligheten att avidentifiera och anonymisera ansökningshandlingar. Varbi är ett verktyg som underlättar för våra chefer vid rekrytering och som har tagits emot positivt. HR-avdelningen har konstaterat att det finns ett behov av att utveckla användandet av Varbi ytterligare genom utbildning och stöd till chefer, administratörer och en del andra insatser. Att få systemet att bli det stöd som kan vara för våra chefer är fokus just nu och ett tag framöver. 

HR-avdelningen har också konstaterat att vi behöver se över riktlinjen för rekrytering inklusive hela rekryteringsprocessen och när detta görs är avsikten att också göra en djupare analys av och för- och nackdelar kring avidentifiering och anonymisering. När den analysen är klar ska vi ta ställning till om vi vill pröva den här metoden. Det är ännu inte tidssatt när den här översynen av rekryteringsprocessen ska göras och således inte när den kan vara klar. Fokus just nu ligger på arbetsmiljö- och sjukfrånvaroprojekten och det direkta stödet till cheferna. HR-avdelningen ser en möjlighet att under våren presentera ett förslag till personalutskottet om hur arbetet med rekryteringsprocessen kan skrida fram. I den händelse av risk för nepotism och vänskapskorruption ser jag mer att vi ska förtydliga regler om vad som gäller vid jäv och rekrytering. 

Summa summarum, vi kommer att kika allvarligt på detta men det kommer att ta ett tag innan vi är där.

Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande

Interpellationen kommer att besvaras under kvällens kommunfullmäktige.

Taggar

Dela