Nyheter

Gottlieb svarar Jan om busshållplatser

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige svarade tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) på Jan Chereks (SD) interpellation om busshållplatserna utanför Gummifabriken.

Gottlieb Granberg (M)

Läs svaret i sin helhet nedan:

Tack för interpellationen och det är bra att denna fråga lyfts eftersom alldeles riktigt så är vi väghållare och ytterst ansvariga.

Busshållplatserna vid Gummifabriken är byggda enligt den standard för den typen av hållplatser som finns framtagen enligt Trafikverkets krav och riktlinjer gällande Vägar och gators utformning (VGU). Tekniska utskottet har tagit beslut kring byggnation och placering av hållplatserna enligt dessa krav och riktlinjer.

När busshållplatserna byggdes var det endast stadsbussarna som skulle stanna vid dessa hållplatser. Det var den typen av bussar man utgick ifrån vid anläggning av hållplatser – så hållplatserna anpassades efter stadsbussarnas storlek. Det betydde att det fanns utrymme och avstånd för tillräcklig sikt vid övergångsställe – både för gående och för trafikanter.

Att sikten nu är skymd kan bero på att bussarna inte alltid stannar på rätt ställe eller att gångtrafikanter inte använder övergångsstället utan genar över vägen. På senare tid så har Jönköpings Länstrafik dessutom börjat använda hållplatserna för andra typer av bussar än bara stadsbussar, som till exempel regionbuss 500 som är betydligt större. I stället för att använda busshållplatserna vid Resecentrum så har man valt att använda hållplatserna vid Gummifabriken – och det är här som problemen uppstår. Hållplatserna är inte anpassade, eller byggda för, denna typ av bussar.

Hade vi haft informationen om att hållplatserna skulle användas till andra busstyper än stadsbussarna så hade vi troligtvis inte placerat hållplatserna där de är i dag. Ett hållplatsläge för stadsbuss vid Gummifabriken har varit efterfrågat länge men med nuvarande turtäthet med både stadsbuss och regionbuss är trycket mycket större på denna plats än vad som ursprungligen planerats för.

Vi har tidigare påtalat att kommunikationen mellan kommunen och JLT är obefintlig och efter att vi i ett öppet brev påtalat bristerna i samarbete och kommunikation så har vi nu äntligen fått till ett möte med JLT. Då kommer också denna fråga om hållplatserna vid Gummifabriken att stå högt på agendan.

Frågan om varför man inte gör större bussfickor på båda sidor om vägen ställs också i interpellationen. Att bussarna stannar i körfältet gör att trafiken lugnas ner och på så sätt blir hastigheterna mindre och ger därför en högre säkerhet gentemot oskyddade trafikanter. Där är också gång- och cykelstråk som vid en sådan utbyggnad skulle behöva tas i anspråk vilket även det skulle göra trafiksäkerheten sämre och möjlighet till gång- och cykeltrafik i detta stråk skulle begränsas betydligt. Vägen är mer trafikerad nu när viadukten är avstängd och för att minimera riskerna sänks också hastigheten vid de trafikpassager som är farliga.

Taggar

Dela


10 reaktioner på Gottlieb svarar Jan om busshållplatser

Det där var nog det mest verklighetsfrånvända jag någonsin läst. Att det skulle vara ”säkrare” busshållsplatser är ett skämt, livsfarliga men den nästintill obefintliga sikten är en bättre beskrivning. Men det är klart vad vet han som ändå bara sitter ute i Maramö långt bort från Värnamo.

Instämmer i kritiken kring dessa hållplatsers utformning och placering. Sällsynt dålig och trafikfarlig planering.

Tycker att de som bor i stan kan gå eller cykla. Och varför så viktigt med busshållplats vid Gummifabriken Tar max 5 minuter att gå ifrån stationen. Självklart ska Värnamoborna ha allt serverat, men i mindre samhällen och på landet, får de lösa allt själva. Dags för förändring, rösta rätt i valet.

Vilken klagomur! Säkert samma personer som gnäller över viadukten. En ny viadukt innebär flera hundra miljoner i sjön. Perfekt att bussarna stannar vid Gummifabriken!

Halv pudel!
Byggdes inte hållplatserna efter viaduktens stängning?
Hur som, en i allra högsta grad befängd busshållplats. Går aldrig att förklara bort.

Var ute i verkligheten Gottlieb och var en dag vid dessa övergångsställen och se hur illa det är. Hur man tänkte eller om man tänkte vid placeringen av övergångsställen är mig en gåta. Använd Resecentrum för Gummifabrikens besökare, ingen lång väg att gå och ta bort övergångsställen vid Gummifabriken innan det händer en olycka.

Hade Gummifabriken legat 1 km bort så kanske det hade varit motiverat med busshållplatser strax utanför entren.
Fattar inte varför det är så svårt att gå till och från stationen som ligger 2-3 minuter bort från Gummifabriken.
Busshållplatsernas placering är fel rent trafikmässigt, men även sett ur miljöperspektiv med stillastående bilar som får vänta på bussarna.
Varför ska de så kallade snabbussarna stanna vid Gummifabriken?

Det är bara en tidsfråga innan någon blir överkörd utanför Gummifabriken pga den skymda sikten.
Gör om och gör rätt!

Har ni nu fått till ett möte med JLT så ta då också upp frågan om att förlänga buss 202 till Rydaholm så även vi får halvtimmestrafik och kan nyttja bussarna istället för att tvingas ha dubbla bilar och köra. Det skulle även gynna stadstrafiken då det skulle behövas bytenför att ta sig runt.

Kommentarsfunktionen är stängd