Nyheter

Jan frågar Stefan om elbilar

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har Jan Cherek (SD) ställt en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Widerberg (C) om kommunens arbete för att förebygga bränder i elbilar.

Jan Cherek (SD).

Läs interpellationen i sin helhet nedan: 

Eftersom laddningsbara elbilar blir allt mer vanliga i samhället innebär det vi kommer få en ny typ av problem, speciellt vad gäller elbilsbrand. Elbilar brinner inte mer än andra bilar, men när de väl gör det så är det betydligt mycket svårare att släcka samt att de utvecklar mer giftig rök än fossildrivna fordon. 

Då el- och hybridbilar blir vanligare, ökar risken för bränder, speciellt i färjetrafiken. Inom EU sker en till två bilbränder ombord på färjor varje vecka. Då batterierna brinner stiger temperaturen lätt till tusen grader. Stålet tål 700 grader, varefter den mister sin styrka och hela bildäcket kan kollapsa om branden hinner sprida sig 

Första branden på en färja i Azorerna innehöll en transport av elbilar, vilket man inte fått höra så mycket om i svensk media men som orsakade stor förödelse. Då dessa bilar innehållande litiumbatterier brann hade man problem eftersom det var svårsläckt och till sist sjönk fartyget. 

Nu har inte vi någon färjetrafik i Värnamo, men om man omvandlar ett tänkbart scenario i bostadsgarage eller parkeringshus och med den förtätning som görs i centrum så bör vi vara noga om vad framtiden ger oss för nya säkerhetsaspekter. 

I litiumjonbatterier kan elektrolyten börja koka vid 80 grader och vid 150–200 grader är det ”point of no return”. När det sker kan temperaturen skena med 5 000 grader i sekunden, vilket sprider en förödelse runt sig. 

Vid brand av ett litiumbatteri så frigörs vätefluorid, vilket är dödligt i stora mängder. När totalbrand sker i elbil så frigörs 2–20 kilo vätefluorid och beroende på i vilket utrymme bilen står så kan detta vara dödligt. Maxdos för brandmän är 1,7 milligram per kubikmeter. Vid 25 milligram per kubikmeter ger det livslånga skador och vid 139 milligram per kubikmeter är det dödligt. 

I Tyskland har man i flera städer till och med resonerat att det är för stor risk att parkera elbilar i centrum på grund av den typen av brandrisk. Man har infört förbud att parkera elbilar i bostadsgarage och parkeringshus samt att det ska vara sju meter till närmaste bil vid laddning utomhus. 

GM uppmanar att bara ladda till 90 procent och inte understiga 11 mils återstående räckvidd. Ägarna bör inte heller ladda inomhus nattetid och uppmanas att parkera utomhus direkt efter avslutad laddning. De har även en förmaning att man inte parkera bilen närmare än 15 meter från någon annan bil. 

Mina frågor till Samhällsbyggnadsnämnden är följande: 

I samband med planering av nya bostadsområden/bostäder har man lagt in denna nya problematik med eventuell bilbränder?

Tillåter man att man laddar bilar inomhus där laddbox saknas?

Har man satt upp något maxantal laddstationer per parkeringsyta?

Har räddningstjänst tillgång till en släckcontainer och tillräckligt med vatten för att släcka en elbilsbrand?

Görs det någon kontroll att kunskap finns hos våra verkstäder att ta hand om skadat elfordon?

Har man någon planerad plats med tillräckligt stor yta att ställa av elfordon som brunnit då de ska vara under uppsikt 3–4 veckor?

Värnamo 2022-03-16
Jan Cherek
Sverigedemokraterna

Taggar

6 reaktioner på Jan frågar Stefan om elbilar

Det finns många frågor att reda ut innan man bestämmer sig för en elbil. Det Cherek tar upp är väsentligt och borde inte skapa större panik än den kring utsläppen från de numera mycket rena bensinbilarna! Det krävs även en trygg elförsörjning om elbilen ska ha någon framtid. När alla frågetecken är utredda kan man börja fasa ut fossildrivna bilar!

Bra fråga, speciellt laddning i garage under bostadshus kan man fundera på lämpligheten av.

Det är rätt att ta nackdelarna med litiumbatterier på allvar och verkligen ha förutsett riskerna. Har man otur och får en obetydlig plåtskada där batteriet får en stöt kan det bli termisk rusning. Vid överladdning, urladdning eller upphettning till 80 grader kan det bli en brand som inte går att släcka på annat sätt än att sänka ner hela fordonet i vatten. Många problem att lösa när det blir dags.

Sverigedemokraternas politik är att skapa panik. Har han någonsin resonerat likadant om bensinbilar? Bensin är brännbart, så pass att man kan göra bomber med det. Denna person kör själv en hybridbil med ett stort batteri i! Hyckleri.

Svar till Medborgare ser!
Jag ställer inte frågan för att skapa panik utan vill försäkra mig att man har säkerhetstänket före en olycka uppstår.
Hur skulle det se ut om någon kom till skada och svaret skulle vara ”vi såg det inte komma”?

Skillnaden mellan en bil med fossilt bränsle och en elbil är att det är enklare att släcka en brand.
I en elbil uppstår termisk rusning som är närmast omöjliga att släcka.
Gå gärna in på Elsäkerhetsverkets hemsida och hämta fakta!

Det stämmer att jag kör hybridbil men inte laddhybrid. Om du läser på så ser du att det oftast är i samband med laddning som elbilar börja brinna.
Sedan kan jag även nämna att min bil står utomhus och inte i ett bostadsgarage, så det med hyckleri tar jag inte åt mig!

De tre sjuvåningshusen på Götavägen har garage på bottenplan. Det vore förödande om en elbil skulle fatta eld där. De 1 000 bilarna som brann vid Azorerna fick man inte läsa mycket om. Olämplig nyhet? Polisen undviker att placera elbilar i samma garage som andra fordon. Varför? Försäkringsbolag rekommenderar att ha laddbara fordon parkerade utomhus en bra bit från husväggen. Klokt eller dumt?

Kommentarsfunktionen är stängd