Nyheter

Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Nyheter Under gårdagskvällen kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på Jan Chereks (SD) interpellation om Vkiab.

Läs svaret i sin helhet nedan:

Har ni fått någon tidsperspektiv när detta kommer att ske?

– Det kommer att ske en muntlig förberedelse, där ombuden träffas under februari månad. Den kommer att ligga till grund för fortsättningen och efter den kommer tingsrätten fatta beslut om när förhandlingarna kommer att ske. Det är därför svårt att veta när det blir. Det beror bland annat på hur hårt belastad tingsrätten är under pandemin.

Hur är tankegången om rätten ej tar upp målet eller om det blir ett bakslag i rätten?

– Vi tar en sak i taget. I dagsläget finns det inget som talar för att tingsrätten inte kommer att ta upp målet, då det är en stämning mellan två parter. Om det mot förmodan skulle bli bakslag i rätten, får vi ta ställning till hur vi ska gå vidare. Det är för tidigt att uttala sig i dagsläget.

Det har skrivits om tillbyggnad med uteservering vid Madame, vem är det som står för byggkostnaden?

– Skärmtak och uteservering ägs av fastighetsägaren. Fastighetsägaren står därför för investeringen och den kommer att påverka Madames hyra framöver.

Hur ser det ekonomiska läget ut nu och framåt med tanke på covid-19?

– 2020 ser under omständigheterna ut att bli ett okej år. Så när på överenskommelsen om hyresreduktion våren 2020 så har alla hyresgäster betalt sin hyra, samtidigt som Vkiab har gjort snabba kostnadsbesparingar. Det ger ett gynnsamt resultat. 2021 är svårt att veta, då det är avhängt på när restriktioner med mera lyfts. Men Vkiab fortsätter att skära i sina kostnader i den mån det är möjligt.

Taggar

3 reaktioner på Hans-Göran svarar Jan om Vkiab

Som kommuninvånare är man lite nyfiken på en sak, hur mycket av våra skattepengar går in som stöd till/för Gummifabriken?

Kommentarsfunktionen är stängd