Nyheter

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Läs svaret i sin helhet nedan.

Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Bild: David Alin

Svar på interpellation angående våld i nära relation.

Hur många våld i nära relation-ärenden har kommunen haft under 2020? Hur arbetar man med att bemöta mörkertalen?

Våra ärenden benämns alla som våld i nära relation så vi gör ingen skillnad på det och kvinnofridsärenden. Under 2020 har vi öppnat 44 ärenden och haft flertalet rådgivningsärenden.

Det ligger på Medverkans uppdrag att arbeta förebyggande genom information och utbildning exempelvis genom besök på skolor. Medverkan är ett komplement till socialtjänstens arbete med familjefridsfrågor samt till de ideella organisationer i GGVV-regionen som arbetar med våldsutsatta personer, till exempel kvinnojouren.

Hur många kvinnofridsärende har kommunen haft under 2020 och hur många har man flyttat till annan kommun?

Under 2020 har fyra ärenden flyttat permanent till annan kommun efter att först ha bott på skyddat boende.

Hur ser medborgarförvaltningens samarbete med kvinnojouren ut? Har man ingått ett idéburet offentligt partnerskap med kvinnojouren? Vilka andra samarbetspartners har man?

– Medborgarförvaltningen har i dag inget IOP-avtal med kvinnojouren. Däremot har kvinnojouren i Värnamo ett avtal upprättat mellan sig och medborgarförvaltningen, vilket innebär att de inte behöver ansöka om verksamhetsmedel varje år. Kvinnojouren får enligt detta avtal ett bidrag på för år 2021 på 345 600 kronor. (10 kronor per kommuninvånare)

– Medborgarförvaltningen och kvinnojouren har ett gott samarbete, men har för närvarande inte diskuterat någon fördjupad samverkan, bedömningen nu är att kvinnojourens autonomi och möjlighet till att själva äga frågor är viktiga vilket gör att avtalsformen som nu ligger är att föredra.

Planerar medborgarförvaltningen att använda sig av Lagen om Offentlig Upphandling för att möta behovet av skyddat boende? 

– Vi har gjort bedömning att inte använda oss av LoU då vi kan se svårigheter med att begränsa de skyddande boenden vi kan använda utifrån de olika behov som finns. Exempelvis val av ort, husdjur, möjlighet att kunna få permanent boende på nya orter. Däremot förs en diskussion med länsstyrelsen och länets kommuner, angående en bostadsöverenskommelse i Jönköpings län där vi är positiva till att ingå.

Svensbygd 2021.09.29

Arnold Carlzon
Medborgarnämndens ordförande

Taggar

Dela