Nyheter

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ställt en interpellation till medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) om kommunens arbete mot våld i nära relation.

Läs frågan i sin helhet nedan:

Interpellation till medborgarförvaltningens ordförande Arnold Carlzon 

Våld i nära relation innefattar alla typer av våld mellan närstående oavsett kön eller sexuell orientering. Det handlar också om våld i andra familje- och släktrelationer och det handlar om barn som lever med våld i sin familj. Trots att det förkommer att kvinnor utsätter män för våld liksom våld i hbtq-relationer, är den vanligaste formen av våld i nära relation en man som utövar våld mot en kvinna som han har ett pågående eller avslutat förhållande med.

Vi vet att oavsett hur våldet uttrycks så är målet detsamma; att genom maktspråk tvinga någon till undergivenhet.

Våld i nära relation skiljer sig genom karaktär från andra våldsformer. Det är långvariga och det ökar i intensitet med tiden. Våldets konsekvenser leder till sämre hälsotillstånd, och förutom de direkta fysiska skadorna som vållats offret, ger det också upphov till annan fysisk och psykisk ohälsa, enligt Världshälsoorganisationen.

Enligt Brottsförebyggande rådet ledde våldet till att 13 kvinnor och 4 män miste sina liv år 2020 i Sverige. Enligt samma källas nationella statistik polisanmäldes 1530 fall av grovt kvinnofridsbrott. 23 200 fall av misshandel av kvinnor polisanmäldes också, varav 80 procent av kvinnorna som utsatts var bekanta med förövaren. Men hur ser det då ut i Värnamo?

Frågor till medborgarförvaltningens ordförande:

– Hur många våld i nära relation-ärenden har kommunen haft under 2020? Hur arbetar man med att bemöta mörkertalen?

– Hur många kvinnofridsärende har kommunen haft under 2020 och hur många har man flyttat till annan kommun?

– Hur ser Medborgarförvaltningens samarbete med Kvinnojouren ut? Har man ingått ett Idéburet Offentligt Partnerskap med kvinnojouren? Vilka andra samarbetspartners har man?

– Planerar Medborgarförvaltningen att använda sig av Lagen om Offentlig Upphandling för att möta behovet av skyddat boende?

Socialdemokraterna i Värnamo kommun
genom
Azra Muranovic

Taggar

1 reaktion på Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Kommentarsfunktionen är stängd