Nyheter

Fjodor frågar Mikael om anonymisering av jobbansökningar

Nyheter Är Värnamo moget för att införa avidentifiering/anonymisering av ansökningar till lediga tjänster? Den frågan ställer fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V) i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Läs interpellationen i sin helhet nedan:

Är Värnamo moget för att införa avidentifiering/ anonymisering av ansökningar till lediga tjänster?

I kommunens riktlinje för rekrytering står: ”Värnamo kommun ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som krävs för att möta medborgarnas behov”… ”Genom ökad medvetenhet och kunskap om vikten av en systematisk och väl genomarbetad rekryteringsprocess som inkluderar ett likabehandlingsperspektiv, minskar risken för felrekrytering”.

Kommunen använder sig av ett så kallat kompetensbaserat rekryteringsförfarande, vilket innebär att en behovsanalys görs. Denna behovsanalys syftar till att kartlägga:

• Innehållet i befattningen,
• Behov av kunskaper och kompetenser
• Fysiska och psykiska krav
• Utbildnings- och erfarenhetskrav som ska ställas på en blivande medarbetare.

Dessa punkter lämpar sig väl för att användas i ett formulärbaserat underlag, som en enklare sorteringsalgoritm kan köras på. I urvalsfasen finns inga behov av kunskap om namn, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller annan personlig identitet.

Det normala nuförtiden är att ansökningar görs digitalt och via en plattform som kan innehålla såväl frågor som funktion för bilagor. Med andra ord så matas ansökningarna in i ”färdig form”. Något behov av manuell bearbetning i denna fas finns endast i undantagsfall.

Varför väcker jag då frågan om avidentifiering/ anonymisering av ansökningshandlingarna?

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i flera rapporter påvisat att ansökningarna behandlas olika beroende på bland annat etnisk bakgrund, kön, namn och ålder. Den mest uppmärksammade rapporten kom ut redan 2007 och byggde på uppgifter från 3 500 ansökningar till över 100 tjänster. Rapportens slutsats var att ”Resultaten visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma till intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även en ökad chans att bli erbjuden anställning, men vi ser ingen sådan effekt för personer med utländsk bakgrund ”.

Självfallet gäller förslaget till avidentifiering bara under urvalsfasen. I de slutliga intervjuerna handlar det om personliga möten, där även outtalade preferenser kommer göra sig påminda.

Ytterligare ett skäl för avidentifieringen är att risken för nepotism och ”vänskapskorruption” förebyggs. I småsamhällen som kommunerna i GGVV-regionen uppstår regelbundet misstanke om att vissa personer gynnats.

Fjodor Eklund Vänsterpartiet Värnamo 20221201

Interpellationen kommer att besvaras under kvällens kommunfullmäktige.

Taggar

Dela


1 reaktion på Fjodor frågar Mikael om anonymisering av jobbansökningar

Vi i Miljöpartiet står helt bakom anonymisering av ansökningar till lediga tjänster. För att undvika risken för nepotism och vänskapskorruption i första fasen i en rekrytering process .

Kommentarsfunktionen är stängd