Nyheter

Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Nyheter Under gårdagskvällens fullmäktige svarade Gottlieb Granberg (M) på Jörgen Skärins (MP) interpellation om viadukten.

Arkivfoto.

Här nedan följer svaret på interpellationen i sin helhet:

Tack för interpellationen. Då jag får många frågor och påståenden om just viadukten, ger det mig nu tillfälle att för er redovisa händelseförloppet. Jag kan konstatera att Värnamo aldrig haft så många broexperter som nu. Jag har fått massor av förslag på allt från renoveringar till åsikter om att vi borde byggt en ny för länge sedan. Men vi har valt att förlita oss på den profession som vi har anlitat och att läge och alternativa lösningar ska vara utredda och beslutade innan vi börjar bygga.

Det jag också ska försöka bemöta i mitt svar är det som insinueras i interpellationen, att Alliansen skulle vara slarviga med skattebetalarnas pengar. Därför har jag valt att bemöta den även på de punkter där det görs påståenden som inte stämmer.

 

Så här lyder den första interpellationstexten som jag vill bemöta:

”Hur kunde viadukten bli obrukbar över en natt? Hur länge ska Alliansen låta bli att i god tid redovisa faktiska investeringsbehov? I sex år har Miljöpartiet haft ledamot i kommunstyrelsen och under denna tid har det inte någon gång informerats om viaduktens dåliga status.”

Svar: I kommunens investeringsplan har det funnits projekt syftande till renovering av viadukten i mer än de 6 år som Miljöpartiet suttit i kommunstyrelsen. Det har pekats på just renovering och behov av besiktning. I den senaste investeringsbudgeten för 2020–2022 framgår det att 7 miljoner kronor är inlagda 2021–2022. Därmed kan det konstateras att frågan har beretts inför varje års investeringsbudget och att informationen varit tillgänglig för alla och envar. Och att Miljöpartiet, som sitter i budgetberedningen, har haft tillgång till alla handlingar och haft möjlighet att ställa frågor och lägga fram eget budgetförslag.

I dessa handlingar finns det projektblad som beskriver behovet och tänkt åtgärd. När det gäller viadukten står det: ”Besiktning genomfördes 2016, vilken pekar på ett behovet av livstidsförlängande åtgärder. Betong har lossnat så att armering är blottlagd med följden att det blir rostangrepp. Åtgärderna bör göras ca 2020–2021. Åtgärderna bedöms förlänga Viaduktens livslängd med ca 25–50 år. Förnyad besiktning görs 2020.”

Där står klart och tydligt att det är år 2020 som man ska göra en ny större besiktning. Därmed har det inte varit aktuellt förrän i år att ytterligare informera om en mer exaktare status på viadukten.

I den nu genomförda besiktningen har vi fått förslag på åtgärder och kostnader. Det visar sig då att kostnaderna för en livstidsförlängning inte är försvarbara utan att rivning och nybyggnation är det mest rimliga.

Här vill jag också konstatera att det partiet som främst driver ett bilfritt centrum nu tycker att det är ett problem att stänga av viadukten för biltrafik och behålla bron för cykel- och gångtrafikanter.

 

Interpellationstext nr 2:  ”Det kom upp för första gången på mötet den 3 november som information och samma dag meddelades det i media. Den 13 juli gjordes ett reportage i media om viadukten och utifrån reportaget kunde man utläsa att viadukten var i behov av renovering eller ersättas med en ny bro.

Svar: I våras genomfördes en besiktning enligt plan. Resultatet gav att vi behövde göra en fördjupad utredning samtidigt som trafikklassen sänktes till 3,5 ton, vilket informerades om i tekniska utskottet och media.

Utredning påbörjades och i oktober delgavs förvaltningen och tekniska utskottet en delrapport. Utredningen var djupgående och ny samt uppdaterad kunskap om viadukten framgick. Underlaget var nedslående och det preliminära resultatet pekade på att renovering skulle bli omfattande och med osäker livslängd. Resultatet var preliminärt och ställningstagandet var att invänta slutrapport innan information förmedlades, detta för att undvika spekulation och rykten kring frågan. När slutresultatet blev känt, informerades kommunstyrelse och allmänhet snabbast möjligt.

Till sist när det gäller redovisningen av ärendelista. Då det är rätt omfattande och finns att tillgå på kommunens hemsida skickar jag med ett särskilt dokument där detta redovisas.

Taggar

2 reaktioner på Gottlieb svarar Jörgen om viadukten

Tack för bra och utförligt svar på Jörgens frågor, det var intressant läsning.

Dessa svar får mig att undra: Om man med ett lågt politiskt intresse men ett stort tekniskt och logistiskt intresse vill veta mer om vad som händer i kommunen rörande infrastruktur, hur sätter man sig in och tar del av sådan information på enklast sätt?

Kommentarsfunktionen är stängd