Nyheter

Emina och Fjodor frågar kommunstyrelsen om anmälningsplikt

Nyheter Inför torsdagens kommunfullmäktige har Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V) ställt en interpellation till kommunstyrelsen om att anmälningsplikt ej bör införas i kommunal verksamhet.

Inför torsdagens kommunfullmäktige har Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V) ställt en interpellation till kommunstyrelsen om att anmälningsplikt ej bör införas i kommunal verksamhet. Bilder: Vänsterpartiet Värnamo/David Alin

Läs interpellationen i sin helhet i något redigerat skick nedan:

Vid en pressträff 30 augusti meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att de kommer att gå vidare med förslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa individer till polisen och Migrationsverket. Detta görs i tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12).

Här skrivs bland annat: ”För att åstadkomma ett effektivt återvändandearbete krävs en ändamålsenlig samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner. Som ett led i detta är det nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte, där kommuner och myndigheter inom ramen för sin verksamhet informerar Migrationsverket eller Polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”.

Denna formulering har flera fackförbund bland annat Lärarförbundet, SSR och DIK reagerat på.

Välfärdsanställdas uppgift är att ge personer utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov.
Enligt till exempel barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, lek och en meningsfull fritid. De människor som lever som papperslösa i Sverige kommer på grund av rädsla att avstå från att söka nödvändig vård, nödbistånd från socialtjänsten eller till och med pedagogisk verksamhet för barn. Det finns till exempel särskilda farhågor kring våldsutsatthet för kvinnor där socialtjänsten kan göra viktiga insatser.

Som arbetsgivare är det kommunens ansvar att se till att det finns en god arbetsmiljö som präglas av professionalism och tillit. Vi får tydliga signaler från kommuner och regioner om att medarbetare och chefer upplever obehag inför en eventuell anmälningsplikt med mycket svåra avväganden och etiska dilemman. Det riskerar att ge en sämre arbetsmiljö och försvåra rekryteringen till välfärdens yrken.

Värnamos kommunstyrelse bör därför enligt Vänsterpartiet tillskriva regeringen, om vikten av att inte införa informationsplikt eller anmälningsplikt i kommunal verksamhet.

Det är av vikt att som kommunala politiska företrädare agera i tid innan beslut, för att påvisa de stora konsekvenserna förslaget skulle innebära i den kommunala verksamheten.

Vänsterpartiet frågar härmed:

● Kan kommunstyrelsen tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet? Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten.

Värnamo 20230907
Emina Dautovic Fjodor Eklund

Taggar

Dela


1 reaktion på Emina och Fjodor frågar kommunstyrelsen om anmälningsplikt

Anmälningsplikt vore ett utmärkt redskap för att komma tillrätta med illegal invandring. Varje land måste självfallet ha koll på vilka som bor där. Inte konstigare än att ett företag vill ha koll på vilka som rör sig på företagets område.

Kommentarsfunktionen är stängd