Nyheter

Läktarbygge i sporthall i fokus

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige besvarade Gottlieb Granberg (M) på Fjodor Eklunds (V) frågor om ett eventuellt läktarbygge i sporthallen vid Forsheda skola.

– Bedömd byggkostnad är 32 000 kronor per kvadratmeter på grund av diverse förändringar i ventilation, toaletter och brandlarm eftersom antalet personer i gymnastikhallen ökar. Med ovan förutsättningar bedöms byggkostnaden för en läktare ansluten till gymnastikhallen på Forsheda skola kosta cirka 5,3-5,8 miljoner kronor, berättar teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M). Bild: David Alin

Först gick Fjodor Eklund (V) upp i talarstolen och presenterade frågorna som fanns med i interpellationen:

– Har teknik- och fritidsförvaltningen gjort en ordentlig riskanalys?

– Finns det utrymme för att ompröva beslutet och åtminstone ta fram ett kostnadsförslag för att i framtida budgetberedning arbeta in läktarbygget?

Gottlieb Granberg (M) gick upp och besvarade interpellationen:

–  Ordförande. Tack för interpellationen. Vi har ju för knappt ett år sedan behandlat frågan då som ett medborgarinitiativ, vilket blev ett avslag. Men nu tas ju frågan upp på ett annat sätt.

Här kommer svaren på frågorna:

– Nej, det finns inget utrymme för att ompröva beslutet de närmaste åren med tanke på den höga investeringsvolymen. Men jag skickar med en grov kostnadsberäkning då den redan är gjord. Därför blir det ja på sista delen i frågan. Men glöm inte att om man lägger till, måste något annat bort då det har beslutats att investeringsvolymen per år ska minska och det finns redan många välmotiverade investeringar som är senarelagda. Bedömd byggkostnad är 32 000 kronor per kvadratmeter på grund av diverse förändringar i ventilation, toaletter och brandlarm eftersom antalet personer i gymnastikhallen ökar. Med ovan förutsättningar bedöms byggkostnaden för en läktare ansluten till gymnastikhallen på Forsheda skola kosta cirka 5,3 till 5,8 miljoner kronor.

– Nej. Utifrån nämndens och förvaltningens perspektiv görs inga riskbedömningar, svarade Gottlieb Granberg (M).

– Jag tycker det är väldigt positiva, absolut inga negativa, tankar utan det som ligger bakom det här förslaget var att man vill använda lokalen, den är uppskattad och det är en viktig samlingsplats. Vi tar en massa andra beslut här i fullmäktige och det här är väl något av det bästa sätten när det gäller brottsförebyggande åtgärder för att förhindra rekrytering och så vidare, menar Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Fjodor Eklund (V) begärde replik:

– Jag får tacka för svaret. Vi är väl medvetna om att det är väldigt stora pengar och det är en kommande utmaning att underhålla de lokaler som har byggts och att anpassa de efter andra syften. Jag tycker väl ändå att när man håller på med lokalservice så har man ändå som byggherre ett visst ansvar att göra en riskanalys.

Gottlieb Granberg (M) svarade:

– Jag tänkte att jag måste nämna att, även om det är negativt, så prioriterar vi i nämnden folkhälsa och social hållbarhet. Därför jobbar även vi med andra investeringar, så även i Forsheda. Vi satsar på aktivitetsytor där ungdomar både kan ”hänga” och röra på sig och vi har förstått från sommarens diskussioner att det är en viktig satsning för många. Därför har nämnden prioriterat dessa satsningar. Vi har även dialog med Stiftelsen Forshedabadet om de kan och vill bidra på något sätt, då kan vi få en vinn vinn-situation som kan bidra till än mer folkhälsa och social hållbarhet som ger både mötesplatser och spontanidrott även i Forsheda.

Fjodor Eklund (V) gick upp i talarstolen igen.

– Jag tycker det är väldigt positiva, absolut inga negativa, tankar utan det som ligger bakom det här förslaget var att man vill använda lokalen, den är uppskattad och det är en viktig samlingsplats. Vi tar en massa andra beslut här i fullmäktige och det här är väl något av det bästa sätten när det gäller brottsförebyggande åtgärder för att förhindra rekrytering och så vidare.

Taggar

Dela


Läs mer

Fjodor frågar Gottlieb om läktarbygge i sporthall