Nyheter

Fjodor frågar Gottlieb om läktarbygge i sporthall

Nyheter Finns det utrymme att ta fram ett kostnadsförslag för ett framtida läktarbygge i sporthallen i Forsheda? Den frågan ställer Fjodor Eklund i en interpellation till teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M).

Fjodor Eklund (V) frågar teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) om kostnadsförslag för läktarbygge i Forsheda sporthall. Bilder: David Alin

Läs interpellationen i sin helhet i något redigerat skick nedan:

En av våra medlemmar har uppmärksammat oss på hanteringen av medborgarinitiativet Läktare i sporthallen vid Forsheda skola. En sammanställning hittar ni här.

Vi har varit lite ouppmärksamma och missat att bevaka detta förslag. Teknik- och fritidsnämnden valde att avslå förslaget på sitt möte 13 juni 2023 med motivationen: ”Teknik- och fritidsförvaltningen konstaterar att Forsheda IF under året har haft 28 matcher i Forsheda sporthall, fördelat på både ungdomar och seniorer. Från och med januari 2024 är Park Arena tillgänglig för matcher. Park Arena har en läktarkapacitet på 250 personer”.

Vad förslagsställaren påpekade var vid ”träningar och framförallt vid tävlingar kommer det mycket folk för att titta. Ortens ungdomar går gärna dit för att se sina vänner spela. Dessutom finns det inte någon annan lokal att hänga i. Här umgås alla åldrar på ett härligt sätt. Det finns dock ett problem. Det finns ingen läktare. Folk står och hänger i den smala korridoren vid sidan av planen. Barn kan inte se över kanten, vilket gör att de sitter på bänkar eller på golvet precis intill planen. Då det gäller fotboll och innebandy är detta direkt farligt!”

Förslagsställaren kom även med förslag till enklare ombyggnad.

Det handlar inte enbart om läktarkapacitet utan minst lika mycket om säkerhet i form av tillgängliga utrymmesvägar och förebyggande av olycksfall. Risken att bli påsprungen är stor.

Att hänvisa till Värnamo tätort förutsätter att resan till och från går smidigt. Tyvärr innebär det oftast att de resande skall ta sig från Forsheda skola till Fänestadskrysset för att kliva på bussen. En rejäl promenad som kanske inte alla ungdomar är beredda att göra. Att cykla från Forsheda till Värnamo innebär en vådlig tur på den hårt trafikerade riksväg 27. För de som inte har körkort finns ju möjligheten att köra Epa-traktor, vilket knappast kommer att uppskattas av övriga trafikanter under sena eftermiddagar. Träningar och matcher brukar ju sällan förläggas till skoltid.

Vi är självfallet glada över att Park Arena byggts i Värnamo tätort och är övertygade om att det lokala föreningslivet kommer att fylla arenan med aktiviteter, exempelvis innebandy, futsal, dans och mycket annat.

Ungdomarna i Forsheda behöver ett lokalt alternativ. Närhet och spontana möten är en nyckelfaktor när det handlar om att väcka intresse och möjliggöra social kontroll. Det är väl därför vår kommun satsat på lokala multiarenor, biblioteksfilialer och föreningslivet.

Mina frågor är därför:

– Har teknik- och fritidsförvaltningen gjort en ordentlig riskanalys?

– Finns det utrymme för att ompröva beslutet och åtminstone ta fram ett kostnadsförslag för att i framtida budgetberedning arbeta in läktarbygget?

Fjodor Eklund
Vänsterpartiet Värnamo
20231220

Taggar

Dela


Läs mer

Tobias svarar Emina och Fjodor om invånarbudget
Läktarbygge i sporthall i fokus