Nyheter

Emina och Fjodor frågar Tobias om invånarbudget

Nyheter Är kommunledningen beredd att pröva på en ”invånarbudget” liknandeden i Nässjö kommun som en arbetsmetod för kommundelsutveckling? Det undrar Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V) i en interpellation.

Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) om att införa invånarbudget. Bilder: Vänsterpartiet Värnamo/David Alin

Läs interpellationen i sin helhet i något redigerat skick nedan:

Vi i Värnamo har under flera års tid låtit kommuninvånarna väcka frågor till kommunfullmäktige genom medborgarinitiativ. Vi har fått in många tänkvärda och bra förslag. Under det senaste året har projektet med multiarenor i de mellanstora orterna slagit väl ut och engagerat många kommuninvånare, av vilka flera velat skynda på utbyggnadstakten.

Nu är det dags att ge nya verktyg till våra kommuninnevånare och vårt förslag är att Värnamo kommun tar efter Nässjö kommuns medborgarbudget.

Sveriges Kommuner och Regioner har utvärderat detta projekt som pågått sedan 2016 och slutsatsen är:

”Försöket med medborgarbudget syftade till att såväl öka delaktigheten hos de som bor i stadsdelarna som att främja de olika områdenas attraktionskraft. En tydlig majoritet av invånarna, 92 procent, uppgav att de var mycket- eller delvis nöjda med de förslag som till slut genomfördes”.

Utvärderingen finns här: https://skr.se/skr/tjanster/larandeexempel/allalarandeexempel/enhalvmiljonideerkommunut vecklingmedmedborgarbudgetinassjokommun.50263.html

Medborgarbudget, eller som vi föredrar att kalla det invånarbudget, har faktiskt en internationell bakgrund. Den föddes som verktyg i den brasilianska staden Porto Alegre där den första budgeten genomfördes redan 1989. Idén flög faktiskt därefter globalt och sedan dess har verktyget använts på flera olika platser i världen – bland annat i Frankrike, USA och Finland, men även i mindre skala i Sverige, till exempel i Nässjö kommun.

Medborgarbudgeten är till för investeringar i sådant som förbättrar den fysiska miljön. Sju mindre planeringsområden får totalt 500 000 kronor var för investeringar i sådant som förbättrar den fysiska miljön. Alla, även barn, som bor inom respektive planeringsområde kan vara med och bestämma vad pengarna ska användas till genom en förslagsprocess, där invånarna lämnar sina idéer till kommunen och där förslagen sedan går att rösta på.

Lokala anpassningar för just vår kommun måste givetvis göras, men stommen i det man gör i Nässjö kan lätt användas hos oss. Det är av yttersta vikt i dagens samhälle, där tyvärr politisk passivitet lätt breder ut sig, att vi hittar sätt att vidareutveckla lokala demokratiska processer.

Med stöd av ovanstående frågar vi:

Är kommunledningen beredd att pröva på en ”invånarbudget” liknande den i Nässjö kommun som en arbetsmetod för kommundelsutveckling?

Vänsterpartiet Värnamo
Emina Dautovic
Fjodor Eklund
2023-10-26

Taggar

Dela


Läs mer

Tobias svarar Emina och Fjodor om invånarbudget