Nyheter

Emina och Fjodor frågar Filip om demensvård

Nyheter Erbjuder Värnamo kommun en godtagbar omsorg av äldre dementa? Den frågan får ett svar under onsdagens kommunfullmäktige.

Emina Dautovic (V) och Fjodor Eklund (V). Bilder: Press/David Alin

Läs Vänsterpartiets interpellation i sin helhet nedan:

Erbjuder Värnamo kommun en godtagbar omsorg av äldre dementa?

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Mellan 130 000 och 150 000 personer i Sverige beräknas ha en demenssjukdom och varje år insjuknar 20 000–25 000
personer. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt – var femte person över 80 år är drabbad. I Värnamo kommun fanns 2022 cirka 2180 personer över 80 år. Rent statistiskt bör Värnamo i så fall ha uppskattningsvis 430 demenssjuka och av dessa är då 109 över 80 år. I april 2022 hade Värnamo kommun 307 personer inskrivna i permanent särskilt boende. Rimligen borde en tredjedel av dessa inskrivna vara demenssjuka över 80 år.

Har Värnamo kommun anpassat vården efter denna grupp? Kanske, men inte fullt ut. På exempelvis Linneberg finns ett demensboende som har 14 hyresgäster med demensdiagnos och därutöver har biståndsförvaltningen placerat 16 hyresgäster med demensdiagnos på ett vanligt somatiskt boende som har 24 hyresgäster. Detta innebär en lägre personaltäthet och personal som inte är utbildade för att hantera personer med demenssjukdom.

Demenssjukdomen är inte möjlig att stoppa med nuvarande behandlingar. Vården handlar om att bromsa sjukdomsutvecklingen och ställer stora krav på aktivering och anpassade verktyg för brukarna. Bland annat speciellt framtagna kalendrar och klockor.

Våra frågor till omsorgsnämndens ordförande är:

– Kommer nya specialavdelningar för demenssjuka att öppnas i Värnamo kommun det närmaste året?
– Har kommunen långsiktiga planer på att utbilda befintlig vårdpersonal i omhändertagande av demenssjuka?
– Hur ser rekryteringsbehovet ut av personal med specialkompetens i åldersrelaterade sjukdomar?

Värnamo 20230530
Emina Dautovic
Fjodor Eklund

Taggar

Dela