Motion till kommunfullmäktige

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Nyheter –Då regeringen öppnar upp för utbyggnad av kärnkraft i Sverige på fler platser för nya aktörer så bör Värnamo kommun redan nu utreda förutsättningarna för etablering av en SMR (Small Modular Reactor) i Värnamo kommun. Det menar Sverigedemokraterna i en motion som överlämnades till kommunfullmäktige och som remitterades till kommunstyrelsen i kväll. …

Motionen: Inför förmånscykel åt kommunens anställda

Motionen: Inför förmånscykel åt kommunens anställda

Nyheter Förmånscyklar gynnar folkhälsa, bidrar till aktivt miljöarbete och kan stärka kommunens position som en attraktiv arbetsgivare. Det menar Vänsterpartiet i Värnamo som lämnade in en motion till kommunfullmäktige under gårdagens möte. …

Beskedet: Nej till sommarkollo

Beskedet: Nej till sommarkollo

Nyheter Kommunfullmäktige avslog Miljöpartiets motion om sommarkollo. – Det här var ett osedvanligt styvmodigt behandlat ärende, säger fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V). …

Beskedet: Nej till motion om 30-timmars arbetsvecka

Nyheter Kommunfullmäktige avslog Vänsterpartiets motion…

Vill att alla partier ska ha insyn

Vill att alla partier ska ha insyn

Nyheter ”Ska demokratiska spelregler upprätthållas i kommunpolitiken bör därför samtliga partier som inte beretts ordinarie nämndplatser eller erhållit ersättarplatser, få insynsplatser i framförallt de kommunala nämnderna, kommunstyrelsen samt budgetberedningen”. Det menar Vänsterpartiet som överlämnade en motion till kommunfullmäktige. …

Vill utöka besöksparkeringar – så svarar samhällsbyggnad

Vill utöka besöksparkeringar – så svarar samhällsbyggnad

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förordar avslag på motion…

MP: Satsa på ett sommarkollo

MP: Satsa på ett sommarkollo

Nyheter I en motion föreslår Miljöpartiet att medborgarförvaltningen utreder möjligheten att bedriva ett sommarkollo för barn och ungdomar i kommunal regi. Läs motionen i sin helhet nedan…

Vill ha en värmestuga vid banvall

Vill ha en värmestuga vid banvall

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att kommunen köper in och sätter upp en värmestuga på det gamla järnvägsområdet i Hånger. Läs motionen i sin helhet nedan…

Vill utöka besöksparkering

Vill utöka besöksparkering

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att kommunen utökar besöksparkeringarna vid stadshuset. Läs motionen i sin helhet nedan…

Vill att nämnd redovisar översyn av schemaläggning för fullmäktige

Vill att nämnd redovisar översyn av schemaläggning för fullmäktige

Nyheter I en motion vill Socialdemokraterna i Värnamo att omsorgsnämnden redovisar för kommunfullmäktiges ledamöter det pågående arbetet med scheman inom omsorgen från deltidskultur till heltidskultur. Läs motionen i sin helhet nedan…

MP: Inför en miljörabatt till husbyggare som satsar på solenergi

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige vill Miljöpartiets Jörgen Skärin att Värnamo kommun inför en miljörabatt för husbyggare som väljer att satsa på solenergi. Läs motionen i sin helhet nedan. …

Motionen: Inför 30-timmars arbetsvecka på prov

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet att Värnamo kommun inrättar en försöksverksamhet med 30-timmars arbetsvecka på prov. Läs motionen i sin helhet nedan…

Cykelvägsmotion återremitterades

Nyheter SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127 återremitterades…

S motion för att motverka hedersrelaterat våld avslogs

Nyheter Socialdemokraternas motion om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck avslogs i kommunfullmäktige. …

SD: Offentliggör brister i kommunal verksamhet

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning och har skickat in en motion till kommunfullmäktige…

Vill undvika onödiga partiväxlingar

Vill undvika onödiga partiväxlingar

Nyheter Till kommunfullmäktige hade Socialdemokraterna lämnat in en motion med ambitionen att varje parti ska tillåtas ha arvoderade ersättare närvarande under alla ordinarie nämnd- och styrelsesammanträden. Läs motionen i sin helhet nedan…

Cykelvägsmotion under lupp 

Nyheter Under kommunfullmäktige diskuterades SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127…

Vården i fokus under fullmäktige 

Vården i fokus under fullmäktige 

Nyheter Från språkkunskaper inom omsorgen till tillitsbaserad hemtjänst. Vården stod i fokus under kommunfullmäktige…

Fullmäktige avslog motion om schemalagda skolluncher

Fullmäktige avslog motion om schemalagda skolluncher

Nyheter Kommunfullmäktige avslog kommunstyrelsens förslag om att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med servicenämnden ska starta ett pilotprojekt om schemalagda luncher…

Fullmäktige beslutar om volontärsamordning

Fullmäktige beslutar om volontärsamordning

Nyheter På kommunfullmäktige avgörs Miljöpartiets motion om volontärsamordning…

2 / 3123

Tips