Nyheter

MP: Satsa på ett sommarkollo

Nyheter I en motion föreslår Miljöpartiet att medborgarförvaltningen utreder möjligheten att bedriva ett sommarkollo för barn och ungdomar i kommunal regi. Läs motionen i sin helhet nedan.

I en motion föreslår Miljöpartiet att medborgarförvaltningen utreder möjligheten att bedriva ett sommarkollo för barn och ungdomar i kommunal regi. Bild: Pressbild

Dags att ge sommarkollo en renässans och ge barn som inte kan uppleva trygg och meningsfull sommar ett andningshål. 

Vi i Miljöpartiet vill att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader samt hittar lokaler möjliga att utveckla till att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi, detta kan ske i samarbete med föreningslivet i Värnamo kommun, att under några veckor under sommarlovet kunna erbjuda sommarkollo för barn och ungdomar som hamnat och handläggs inom medborgarförvaltningen ansvarsområde. Medborgarförvaltningen skall även kunna erbjuda denna tjänst till sommarkollo till andra kommuner i Sverige. Detta ger möjlighet till delfinansiering av verksamheten och kan utveckla det sociala nätverket inom socialtjänsten i Sverige som den mänskliga kommunen vi säger vi är.

Vi i Värnamo kommun har lokaler och miljöer som kan vara lämpliga till att utveckla till just denna sommarkolloverksamhet då vi har fina naturområden och ett bra föreningsliv att tillgå. Exempel på miljöer är Näsudden, Borgen, Solgården och Bolagården samt möjligheten till samarbete med föreningar som har egna lokaler lämpade för sommarkolloverksamhet. Sommarkollo ger en möjlighet till miljöombyte för barn och ungdomar att uppleva glädje och gemenskap i en naturlig och fin miljö som Värnamo kommun kan erbjuda. Detta kan vara avgörande för deras framtida liv. Detta skall ses som en del i sociala förebyggande verksamheter för att förebygga framtida samhällsproblem som kan uppstå i spåren av en otrygg uppväxt och socioekonomiska svaga familjeförhållande. 

Miljöpartiet yrkar med anledning av ovanstående 

Att medborgarförvaltningen utreder och ta fram kostnader och hitta möjliga lokaler 

Att utveckla möjligheten att bedriva ett modernt sommarkollo i kommunal regi

Värnamo 2022-06-15 

Miljöpartiet/Jörgen Skärin

Taggar

Dela


3 reaktioner på MP: Satsa på ett sommarkollo

Fritidsgården Navet bedriver dagläger i 3 veckor ute på Solgården varje år. En fantastiskt verksamhet som lockar över 70 barn i veckan. Detta är verkligen en upplevelse för våra barn och ungdomar. Är det att man vill ha något ytterligare?

Jag är uppvuxen med sommarbarn i familjen på 70-talet och ung som jag var kunde till och med jag se vilken skillnad det gjorde för barnen. Funderar ibland på hur det gick för dem. I dag hade det varit lätt att hålla kontakt via sociala medier…

Kommentarsfunktionen är stängd