Nyheter

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Nyheter Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder avhandlades på kommunfullmäktige. – Det här är en högst angelägen och viktig fråga som måste tas på största allvar då vi pratar om att förebygga olyckor, säger Katja Ganekind (SD).

Kommunfullmäktige avslog Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder.   [1/2]

Det är de här påbudsskyltarna som Jan Cherek (SD) menar strider mot Transportstyrelsens förordning och som kommunen riskerar att bli polisanmälda för.  [2/2]

Förra hösten lämnade Sverigedemokraterna in en motion om att öka trafiksäkerheten för cyklister och bilister. I motionen yrkade de på att tekniska utskottet undersöker vilka övergångställen som är starkt trafikerade och där många cyklister riskerar att bli påkörda samt att tekniska utskottet tar fram en kostnad för uppsättning av ”chikaner” för att öka trafiksäkerheten mellan cyklist och bilist.

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2021 att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden. I februari 2022 återremitterade nämnden motionen till kommunstyrelsen med motiveringen ”att den sammanvägda bedömningen är att frågan ska hanteras av ansvarig väghållare, i detta fall tekniska förvaltningen i Värnamo kommun”. Kommunstyrelsen remitterade i mars 2022 motionen vidare till tekniska utskottet och i nu i mars 2023 var förvaltningen färdig med sin utredning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade i mars att föreslå att fullmäktige avslår motionen. I torsdags avgjordes motionens öde.

Jan Cherek (SD) yrkade bifall till motionen.

– Det råder en viss osäkerhet bland våra förvaltningar. Vår motion var ställd till tekniska nämnden eller som det nu heter, teknik- och fritid. Kommunstyrelsen skickade den till samhällsbyggnadsnämnden, som i sin tur returnerade den till ks som i sin tur skickade den vidare till teknik- och fritidsnämnden eftersom de är väghållare. Teknik- och fritid tyckte däremot att det här ska vara i samhällsbyggnadsnämnden, så det är lite osäkerhet med det hela. När man läser tjänsteskrivelsen så finns det mer oklarheter i detta och det är att teknik- och fritid säger att de arbetar med säkerhet i trafik, vilket inte stämmer. Senast förra veckan höll jag på att köra på en som kom körandes som en galning rätt över Malmövägen. Det hade funkat med chikaner därvid. Man skriver också i skrivelsen att det är svårt att få trafiken att sänka trafikhastigheten och att det är svårt att få ett hinder för trafiken. Det är inte biltrafiken vi ska ha chikaner till, utan chikaner är till cyklisterna för att de ska ha hoppa av cykeln och gå över vägen. Inte tvärtom: att man ska gå ur bilen och putta den över övergångsställena. Förutom det så har vi ogiltiga trafikskyltar vid våra övergångsställen. Vi har egenpåhittade påbudsskyltar med egen text som inte stämmer enligt trafikförordningen från Transportstyrelsen. Det ska inte förekomma och vi kan få en polisanmälan på dem, bland annat de vid Enehagsskolan. Man skriver också att man vet om kostnaden för chikaner, vilket är 50 000 kronor. En som blir påkörd kostar mer än 50 000 kronor och vi har haft ett antal olyckor längs med Lagastigen. Den senaste olyckan var det en buss som körde in i baken på en personbil. Bilisten hade stannat på grund av en cyklist som tog sig över vägen och bussen hann inte reagera på det. Vi hade även en dödsolycka på samma plats, så jag  yrkar bifall till vår motion.

Tekniska nämndens nye vice ordförande Stig Claesson (KD) yrkade på avslag.

– Jag kan bedyra Jan att jag har varit kritisk till tekniska i många avseenden och det var en av orsakerna till varför jag ville vara med där, men efter att ha börjat arbeta i teknik- och fritidsnämnden så blir jag imponerad över den kompetens som finns i nämnden. Ni har i er motion sagt att ni vill att vi undersöker undersöker vilka övergångställen som är starkt trafikerade och där många cyklister riskerar att bli påkörda samt att tekniska tar fram en kostnad för uppsättning av ”chikaner”. Det är som du säger själv att vi vet vad chikanerna kostar. Jag kan hålla med om att det är en svår problematik hur vi ska hantera detta, men jag kan bara konstatera att vid de tillfällen jag varit med i tekniska så har det diskuterats ganska ingående och det här är inte helt enkelt. Det är också upp till cyklisterna att stiga av och gå över övergångsställena, inte bara cykla rakt över och det är det som har varit det stora problemet. Att väldigt många cyklister i vår stad har en dålig kultur: att inte stanna upp och gå över övergångsställen. Hade de gjort det så hade vi inte haft så mycket olyckor. Men jag vill svara precis som man svarar här i teknik- och fritidsnämnden:

”Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar redan enligt motionens intentioner genom att löpande genomföra åtgärder i gång- och cykelvägnätet för att värna de oskyddade trafikanterna. I det arbetet ingår att inventera och åtgärda särskilt utsatta passager. Teknik- och fritidsförvaltningen har redan kännedom om kostnaderna för att sätta upp chikaner. Kostnaden för att anlägga en chikan är ungefär 50 000 kronor.”

Min uppfattning är att det jobbas hela tiden med detta och självklart är det så att nämnden vill se att ha en så bra skyddad infrastruktur som möjligt, men vi har lyssnat på vad ni säger och jobbar vidare med frågan. Tack för ordet.

Katja Ganekind (SD) yrkade också på bifall till motionen.

– Jag tycker att det här är en högst angelägen och viktig fråga som måste tas på största allvar då vi pratar om att förebygga olyckor. Jag jobbar själv som busschaufför och ser minst en incident i veckan, i synnerhet på Lagastigen.  Jag har även i dag (läs torsdag) pratat med en depåchef på ett av trafikföretagen i Värnamo som själv har kontaktat skolskjutssamordnare i Värnamo kommun och framfört att i korsningen förbi kulturskolan ner mot staden cyklar de väldigt snabbt. Jag tycker att vi ska ta det här på stort allvar när trafikföretagen själva hör av sig till kommunen. Det står även i skrivelsen att ”bygga lösningar som omöjliggör höga hastigheter generellt på gator, gång- och cykelvägar är mycket svårt och skulle få andra konsekvenser som är ohållbara”. Då undrar jag vilka konsekvenser skulle det kunna vara, som är svåra och ohållbara? Jag yrkar bifall till vår motion.

En inledande omröstning slutade i avslag och SD begärde votering. 41 ledamöter ställde sig bakom ett avslag, tio ledamöter ett bifall. Det innebar att fullmäktiges ledamöter avslog motionen. Samtliga i SD reserverade sig mot beslutet.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen

3 reaktioner på Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Mest skrämmande tycker jag är den raljanta hanteringen med bollande fram och tillbaka av ärendet.

Hur svårt ska det vara kommunen? Cyklister kör över i full fart utan att titta sig för och inte är det barn utan vuxna.

Dåligt att inte Värnamo kommun vill verka för ökad trafiksäkerhet och följa lagar och regler. De kan inte ens rätta till felplacerade skyltar som de själva satt upp olagligt eller se till att det finns skyltar vid övergångsställen.

Kommentarsfunktionen är stängd