Nyheter

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen

Nyheter Med anledningen av den senaste tidens olyckor vill Sverigedemokraterna i en motion till kommunfullmäktige öka trafiksäkerheten för cyklister och bilister. Läs motionen i sin helhet nedan.

Med anledningen av den senaste tidens olyckor vill Sverigedemokraterna i en motion till kommunfullmäktige öka trafiksäkerheten för cyklister och bilister. Arkivbild

Vi har vid flera tillfällen fått läsa om olyckor mellan bil och cykel/elsparkcykel. Dessa olyckor har oftast skett på övergångsställen där bilist ej har hunnit uppfatta cyklist som kommit i hög fart. Enligt trafikförordningen ska cykel ledas över övergångsställen, vilket sällan görs.

Åtgärder för att sänka cyklisternas hastighet inför olika kända konfliktpunkter med fotgängare utvärderades i examensarbetet som gjordes på uppdrag av Stockholms stad. På en plats tydliggjordes cyklisternas väjningsplikt vid ett övergångsställe genom att vägmärke för väjningsplikt sattes upp kombinerat med att en väjningslinje, ”hajtänder”, målades på cykelbanan. Dessutom målades texten ”Cykla lugnt” på två ställen på cykelbanan för att förvarna om det kommande övergångsstället. Utvärderande hastighetsmätningar visade på en knappt märkbar skillnad i medelhastighet, från 16,6 till 16,2 kilometer i timmen, till följd av den åtgärden.

Regelefterlevnaden bland fotgängare och cyklister samt de som åker elsparkcykel är mycket dålig. Uppsättning av information vid övergångsställen nonchaleras, framförallt från de som kommer i hög fart. Vi anser därför att det behövs fartreducerande åtgärder och att det görs av trafiksäkerhetsskäl.

Vårt förslag är att man placerar så kallade chikaner där man vet att det förekommer tät trafik och där cyklister färdas i hög hastighet. Tanken med detta är att få ned hastigheten på de cyklister som använder sig av övergången, men att man ändå kan behålla framkomligheten för de cyklande.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att tekniska utskottet undersöker vid vilka övergångsställen som är starkt trafikerade och där många cyklister riskerar bli påkörda.

Att tekniska utskottet tar fram kostnad för uppsättning av ”chikaner” för att öka trafiksäkerheten mellan cyklist och bilist.

Värnamo den 25/9 2021

Sverigedemokraterna genom
Jan Cherek och Bengt Lundström

Taggar

Dela


Läs mer

Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen – så svarar kommunen
Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

5 reaktioner på Vill öka trafiksäkerheten vid övergångsställen

Kolla mitt emot Kärnan. Rak cykel/ gångväg mot Malmövägen och sluttande ner från Rörstorpskolans område. Inget farthinder av något slag.
Påpekade detta 2019/ 2010 på mejl till kommunen, inget svar.
( Enligt kommunens hemsida; ”hör gärna av dig om synpunkter eller problem”!
Skattebetalare/ tråkigt/ tänk om en allvarlig olycka händer. Vem tar ansvar efter påpekande?

Håller med om busshållsplatsen vid Gummifabriken där det ligger ett övergångsställe precis mitt emellan. Är bara en tidsfråga innan det sker någon olycka där.

De kan ju börja vid Gummifabriken, totalt vansinnigt att placera två hållplatser så nära varandra. Dessutom med ett övergångsställe där emellan. Står bussarna där samtidigt så får man leta reda på bromsen illa kvickt

Man bör nog se över fler övergångsställen och korsningar där stor olycksrisk föreligger. Ett tydligt exempel är Vråenleden där man leder in en del tungtrafik pga av gps hänvisningar och både utlandstradarna och Värnamoborna nyttjar frifart och vänsterregel eller tror de det är huvudled gäller eftersom Växjövägen och Nydalavägen är huvudledsskyltad. Dagligen skriker bromsar och folk hänger på tutan för boende eller ungar som kommer cyklande ner från Amerikabacken på sin väg till skolan.

Ja bra för bevare oss för alla ”skärmknarkande” tunnelseende cyklister som nonchalerar omgivningen och utsätter andra och sig själva för risker. Körkort för hjul-brukare kanske kommer i framtiden då nollvision aldrig uppnås.

Kommentarsfunktionen är stängd