Nyheter

SD: Offentliggör brister i kommunal verksamhet

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning och har skickat in en motion till kommunfullmäktige.

Genrebild. Foto: David Alin

Läs motionen i sin helhet nedan:

Rätt hantering av offentliga handlingar från högre instans är en viktig del i kommunalt arbete.

I dag finns ingen policy att protokollföra eventuella påpekanden från IVO, Socialstyrelsen eller Skolinspektionen i våra nämnder. Då det kan uppstå bland annat hot, eller föreläggande om vite, är det av stor vikt att kommunstyrelsen och revisionen blir informerade om detta.

Att framställa det endast som information i nämnderna, där det inte ges möjlighet att få göra protokollsanteckning samt reservera sig, anser vi är ett svaghetstecken. Vi anser att detta borde vara en punkt på dagordningen för att möjliggöra eventuell granskning och att det sker på sådant sätt att det inte bryter eventuell sekretess.

Vi yrkar på:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka en policy om att protokollföra handlingar i samtliga nämnder som rör den kommunala verksamheten där högre instans har gett påpekanden om brister.

Värnamo den 8/3 2021
Sverigedemokraterna genom
Jan Cherek och Jerker Friberg

Taggar