Motion till kommunfullmäktige

Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden

Minska utanförskapet för ungdomarna på landsbygden

Nyheter (S) lämnade in en motion under kommunfullmäktige, läs den här…

Inför ”Fri tid-modellen” hos hemtjänsten

Inför ”Fri tid-modellen” hos hemtjänsten

Nyheter Motionen från (SD) ”Tillitsbaserad hemtjänst” överlämnades till kommunfullmäktige vid senaste sammanträdet…

”Bilfri lördag” avslutades i fullmäktige

”Bilfri lördag” avslutades i fullmäktige

Nyheter Motionen från (S) återremitterades vid april månads kommunfullmäktige. I torsdags var motionen återigen på dagordningen och nu togs beslut…

Ny utredning av bilfri lördag

Ny utredning av bilfri lördag

Nyheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde var remissinstansen samhällsbyggnadsnämnden, och även kommunstyrelsen, som ville avslå motionen från (S) med tanke på den rådande situationen och butiker och restauranger i centrum slåss för sin överlevnad. Men med majoritet blev det annat beslut som togs…

Debatt om elevernas lunchinformation

Debatt om elevernas lunchinformation

Nyheter Motionen från Jörgen Skärin (MP) skapade debatt om elevernas kostinformation under kommunfullmäktige…

Tak över huvudet-motion lämnades

Tak över huvudet-motion lämnades

Nyheter (SD);s Katja Ganekind och Jan Cherek lämnade in en motion om de hemlösas situation till kommunfullmäktige…

Blev det subventionerad lunch till pensionärer?

Blev det subventionerad lunch till pensionärer?

Nyheter Under gårdagens kommunfullmäktige var det många som ville tycka till om motionen som yrkar 50 kronor för lunchen till pensionärer…

Önskar bilfri lördag

Önskar bilfri lördag

Nyheter Motionen från (S) lämnades in under gårdagens kommunfullmäktige…

Nej kan bli ja till cykelled

Nej kan bli ja till cykelled

Nyheter Motionen om cykelleden fick ett avslag men inom snar framtid kan det bli verklighet med en led mellan Värnamo och Ljungby…

Det är ljus till Hånger

Det är ljus till Hånger

Nyheter Som vi berättade igår avslog kommunfullmäktige motionen om gatljus till Hånger, som redan finns... Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) förklarar varför…

Inget gatljus till Hånger

Inget gatljus till Hånger

Nyheter Kommunfullmäktige avslog (SD)-motionen om gatljus från Rydhemsvägen till Västra Mo, Hångers idrottsplats…

Avslog motionen om lekplats för stora och små barn

Avslog motionen om lekplats för stora och små barn

Nyheter Oeniga fullmäktigeledamöter om vad som är genomfört och pågår vid kommunala lekplatser debatterades. Den två år gamla (S)-motionen avslogs…

Ja till cykelgarage

Ja till cykelgarage

Nyheter (S)-motionen som inlämnade i augusti 2016 fick under fullmäktigekvällen ett svar…

3 / 3123

Tips