Nyheter

Tak-över-huvudet motion lämnades

Nyheter (SD);s Katja Ganekind och Jan Cherek lämnade in en motion om de hemlösas situation till kommunfullmäktige

Motion inlämnades till kommunfullmäktige

– Vi har hemlösa människor i vår kommun. Vi tycker inte att det är en situation som någon behöver ha, att man inte har ett hem eller boende. Man ska inte behöva bo i en bil eller i på en parkbänk. 2017 togs tak-över-huvudet-garantin bort och det ställer vi oss inte bakom, säger Katja Ganekind (SD).

Motion – Hemlösas situation!

”Enligt vad som har kommit till kännedom har även vi i Värnamo kommun fått en ohållbar situation med hemlösa invånare! Äldre personer som ej har missbruk förekommer bland dessa. Vi anser att kommunen ska ta ett ansvar och kunna ge det skydd som lagen kräver. Idag stänger vi akutboenden och korttidsboenden istället för att erbjuda dessa människor tak över huvudet. Kommunerna ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska också främja att kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen. För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar att tillhandahålla boenden.

Det handlar om vissa äldre personer, vissa personer med funktionsnedsättning och vissa nyanlända som fått uppehållstillstånd. Äldre personer enligt SoL ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda bostäder, dels ge stöd och hjälp i hemmet till de som behöver det. Kommunen har ansvar för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Särskilt boende för äldre är en permanent boendeform och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen efter individuell prövning.

Vi yrkar på: Att ge Medborgarförvaltningen uppdrag att undersöka och rapportera in antalet hemlösa och orsak i Värnamo kommun till Kommunstyrelsen samt att ombesörja ett boende snarast för de äldre som innefattas av Socialtjänstlagen”.

Motionen lämnades till kommunstyrelsen.

Taggar

1 reaktion på Tak-över-huvudet motion lämnades

Kommentarsfunktionen är stängd