Nyheter

Cykelvägsmotion under lupp 

Nyheter Under kommunfullmäktige diskuterades SD:s motion om att bygga gång- och cykelvägar utmed väg 127.

Vid korsningarna Nederby och Östhorja/Lindstad vill Sverigedemokraterna bygga säkra gång- och cykelpassager. Foto: Google Maps

Sverigedemokraterna vill höja trafiksäkerheten på väg 127 och föreslår att ge tekniska utskottet i samråd med samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över en trafiklösning gällande väg 127 för att möjliggöra GC-passager vid korsning Nederby och korsning Östhorja/Lindstad samt att samtidigt se över om man kan förlänga cykelvägen längs med norra sidan om väg 127 fram till golfbanan, där det redan finns en GC-passage.

Först upp i talarstolen var kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (C). 

– Ambitionen var ju en gång i tiden att bygga en riktig gång- och cykelväg ihop med Trafikverket längsmed 127:an. Det kunde vi titta i stjärnorna efter. Då startade man ett arbete tillsammans med de boende i Lindstad och Fryele. Det renderade i att man gjorde det här arbetet etappvis på en gammal vägbank som fanns. Under förutsättning att man inte befann sig inom Trafikverkets vägområde så var det okej att göra den här utbyggnaden. Det finns en färdig skiss som ansluter till Fryele 2, ovanför backen i Fryele. På tekniska utskottet finns en pott pengar för sådana här satsningar. Det är samma pengar som vi byggt cykelvägen mellan Bredaryd och Lanna, det är av samma pengar som man kommer bygga den här vägen, det är samma pengar som man kommer göra åtgärder i Horda och samma pengar som man gör insatser på andra platser. Nästa etapp på den här vägen kommer man att försöka bygga ihop Fryele 2 med Lindstad vägskäl. Om vi skulle framföra synpunkt nummer två till Trafikverket, vi har försökt att göra det nämligen, det kommer att vara hugget i sten, för man får inte ens korsa deras väg. Det visste de boende som var med och byggde den här vägen. Vägen som numera är byggd fram till Nederby skola, den är byggd med förutsättning och en tyst överenskommelse att det inte ska ske några inskränkningar på väg 127. 

Jag kanske låter negativ, men så här ser det ut:

1. Den sträckningen ni vill ha från Östhorja upp till Golfbanan via Fryele 2 är redan utritad på en karta och när pengarna trillar in i den här potten, 700 000 kronor om året, så kommer man att bygga den.

2. När det gäller att göra gång och cykelpassager över 127:an så är mitt stalltips: bry er inte om det, för det kommer att innebära att vi får bekymmer med Trafikverket.  

Jan Cherek (SD) efterfrågade information om en tidigare överenskommelse med Trafikverket rörande en vägundergång vid golfbanan som är byggd under 127:an.

Anders Ferngren (S) svarade på Jan Chereks (SD) fråga och tipsade blivande motionsskribenter att det utmed större vägar även går att föreslå byggnation av så kallad GCM-vägar, vilket förutom gång- och cykeltrafik även inkluderar mopeder. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

Taggar

Dela