Nyheter

Fullmäktige avslog motion om schemalagda skolluncher

Fullmäktige avslog motion om schemalagda skolluncher

Nyheter Kommunfullmäktige avslog kommunstyrelsens förslag om att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med servicenämnden ska starta ett pilotprojekt om schemalagda luncher.

På torsdagens fullmäktige diskuterades motionen om att starta upp ett pilotprojekt om att införa schemalagda skolluncher. Kommunstyrelsen hade föreslagit fullmäktige att ge barn- och utbildningsnämnden i samråd med servicenämnden uppdraget att starta ett pilotprojekt på en lämplig skola.

Maria Johansson (C), barn- och utbildningsnämndens ordförande, var först upp i talarstolen:

– Att skollunchen är en mycket viktig del av skoldagen är vi alla överens om. Att få möjligheten att få sitta ned i lugn och ro och äta sin lunch är en viktig del, båda för våra barn och för oss. På våra skolor ser det olika ut, men alla våra skolluncher är schemalagda, i regel 20 minuter. Tyvärr är vi trångbodda på många av våra skolor och matsalarna är inte anpassade för att ta emot alla elever som vi har inskrivna på samma gång. Det är ett gediget jobb som schemaläggaren gör för att pussla ihop det här och få en god matsituation för alla. På en del skolor har man långrast först, äter sedan lunch och harm lektion sen. Vi har ingen skola i Värnamo kommun som har så långa lektionspass att man måste ha lunchen mitt i, utan det är i anslutning till före eller efter maten. Självklart i låg- och mellanstadie är det pedagoger som sitter med under lunchen, då det är en del av skollagen. Vi i BUN:s presidie har som vana att äta lunch på den skola vi besöker den dagen. Jag kan säga att man blir imponerad. Det har känts lugnt och bra, vuxna finns där som kan styra upp om det skulle hända något och maten är suverän, med flera rätter att välja mellan.

Men nu är det såhär, skolan är en myndighet som styrs av skollag och läroplan. Kommunen som huvudman kan inte gå emot skollagen.  Det är rektor som fattar beslut om en skolas inre organisation, som schemalägger och fördelar resurser. Det här framgår av skollagens andra kapitel, paragraf 9 och 10. Därför kan kommunfullmäktige inte besluta att bifalla den här motionen. För väljer fullmäktige att följa KS förslag, då går man emot lagen. Därför yrkar jag avslag på motionen med hänvisning till skollagen kapitel två, paragraf 9 och 10.

Jörgen Skärin (MP): – Jag yrkar bifall till motionen. Jag har inte läst skollagen i sig, men jag förutsätter att det är möjligt att schemalägga en skollunch, eftersom man gör det här pilotprojektet på andra skolor. Då skulle ju de bryta mot skollagen i så fall.

Maria Johansson (C): – Precis som jag sade innan så är skolluncherna schemalagda också i Värnamo kommun. Det är absolut inte förbjudet, utan vi vill gärna uppmuntra någon skola att titta på Alingsås till exempel hur de har gjort. Men i det här fallet yrkar jag avslag just på grund av lagen.

Gottlieb Granberg (M): – Vi hade faktiskt den här diskussionen i alliansgruppen, för vi är för egentligen att genomföra det här förslaget. Men vi bestämde att ni tar det med er i BUN och pratar med dem om att införa det frivilligt. Det blir bara lite lustigt, vi pratade om barnkonventionen innan, och nu sitter vi här och ska bestämma om något som berör dem i yttersta grad. Det får vi ta med oss att inte göra fel direkt, med anledning av lagen,

Azra Muranovic (S): – Jag yrkar bifall till motionen, jag förstår dilemmat. Rektorn ska organisera, ordna och leda arbetet, men vi har ju också andra mål i den här kommunen som även rektorerna arbetar efter som faktiskt inte är inbakade i skollagen. Vi har ändå lyckats forma dem i den här församlingen och besluta om dem, så jag yrkar bifall till motionen.

Efter omröstning valde kommunfullmäktige att bifalla Maria Johanssons (C) avslag till motionen. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Taggar

Dela


1 reaktion på Fullmäktige avslog motion om schemalagda skolluncher

”Vi i BUN:s presidie har som vana att äta lunch på den skola vi besöker den dagen.” Slut citat..

Sen när har det skett, när de så vackert brukar vara annan meny som gäller då?

Bara undrar…

Att dessa överhuvudtaget kan se och befinna sig ätandes i den miljön och med maten, en skolmåltid, som inbringas just där och då…

Kommentarsfunktionen är stängd