Nyheter

Vill undvika onödiga partiväxlingar

Nyheter Till kommunfullmäktige hade Socialdemokraterna lämnat in en motion med ambitionen att varje parti ska tillåtas ha arvoderade ersättare närvarande under alla ordinarie nämnd- och styrelsesammanträden. Läs motionen i sin helhet nedan.

Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att varje parti ska tillåtas ha arvoderade ersättare närvarande under alla ordinarie nämnd- och styrelsesammanträden.

Varje parti kan med mycket kort varsel få anmälan från nämndsledamot att denne fått akut förhinder och inte kan deltaga på sammanträdet som planerat. För de ersättare som arbetar, och det gör de flesta, kan det vara svårt att komma ifrån med kort varsel.

Under föregående år fick Socialdemokraterna uppleva denna situation, men ansåg att vi kunde vara en ledamot mindre från oss då nämnden fortfarande var beslutsmässig. Kommunfullmäktige har i början av mandatperioden fattat beslut om vilken turordning partierna ska ha i styrelser och nämnder för ersättare i enlighet med kommunallagen. Vårt parti har följande turordning för ersättare. S, V, MP, C och L. Enligt 6 kapitlet 27 paragrafen i kommunallagen måste mer än hälften av ledamöterna vara närvarande för att nämnden ska vara beslutsmässig, vilket innebär att en stol kan vara tom och nämnden är fortfarande beslutsmässig. Det fattades alltså enbart en ledamot vid sammanträdet.

Då SD konstant – förutom under pandemin – har en ersättare som närvarar beslutade ordförande att denne skulle ingå på vår plats, trots att gruppledaren sa ifrån att det inte är acceptabelt. Beslutet överklagades och vi fick inte gehör för vår uppfattning i förvaltningsrätten. Vi finner det märkligt att fullmäktiges beslut är något som man inte behöver följa. Vad kan det bli nästa gång en ordförande tycker annat än kommunfullmäktige?

Vi ser det som en demokratifråga att alla partier ges möjlighet att ha en ersättare med på varje möte för att undvika oönskade partiväxlingar, och att dessa närvarande ersättare ska arvoderas i alla nämnder och styrelse. På detta vis får också ersättarna insyn i det arbete som det innebär att vara politiker och utvecklas i sitt uppdrag. De får möjlighet att planera sin närvaro i god tid, då de flesta partier har ersättare som arbetar och som inte kan närvarande på plats precis hela tiden.

Vi hemställer kommunfullmäktige besluta

att alla nämnder och styrelser har rätt att en ersättare får deltaga för varje parti på ordinarie sammanträde.

att närvarande ersättare arvoderas.

att arvodesreglementet ändras så att syftet uppfylls.

Socialdemokraterna i Värnamo genom
Azra Muranovic, Anette Myrvold, Susanne Andersson och Bo Svedberg 

Taggar

1 reaktion på Vill undvika onödiga partiväxlingar

Så fungerar det i Vaggeryds kommun.
Ej tjänstgörande ersättare får arvode eller förlorad arbetsinkomst. Det är heller ingen begränsning på hur många ersättare från varje parti som får närvara.
Detta gäller inte i utskotten.

Kommentarsfunktionen är stängd