Motion till kommunfullmäktige

Motion om fritidsgårdar under lupp: ”Det saknas svar”

Motion om fritidsgårdar under lupp: ”Det saknas svar”

Nyheter "Det saknas svar på motionen"

Efter omröstning: Ja till vänortsutredning

Efter omröstning: Ja till vänortsutredning

Nyheter Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheten till ett vänortssamarbete i Ukraina bifölls i kommunfullmäktige. – När fasiken ska vi våga kavla upp armarna och våga fatta beslut i den här församlingen?, undrar Anetté Myrvold (S)…

V: Inkludera krav på social hållbarhet vid upphandlingar

V: Inkludera krav på social hållbarhet vid upphandlingar

Nyheter Under kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in en motion om att inkludera krav på social hållbarhet i kommunens upphandlingspolicy…

Vill införa fria arbetsskor – så svarade fullmäktige

Vill införa fria arbetsskor – så svarade fullmäktige

Nyheter Socialdemokraterna vill att personalen inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet…

Vill införa fria arbetsskor – så svarar kommunen

Vill införa fria arbetsskor – så svarar kommunen

Nyheter Socialdemokraterna vill att personalen inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor. Nu har kommunen sagt sitt i frågan…

V: Utred möjlighet till ukrainsk vänort

V: Utred möjlighet till ukrainsk vänort

Nyheter För att stärka Värnamo kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win- situation” för båda ländernas befolkningar. Det menar Vänsterpartiet som i en motion yrkar att Värnamo kommun utreder möjligheten att ha en ukrainsk vänort. …

Vill offentliggöra brister – så svarade fullmäktige

Vill offentliggöra brister – så svarade fullmäktige

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i frågan…

S: Utred behovet av fritidsgårdar

S: Utred behovet av fritidsgårdar

Nyheter Värnamos ungdomar behöver någon mer stans att ta vägen då det inte är helt självklart för alla att ta sig ner till Vråen och Navets fritidsgård. Det menar Socialdemokraterna som i en motion föreslår att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda fritidsgårdarnas placering och antal i Värnamo stad…

Vill offentliggöra brister – så svarar kommunen

Nyheter Sverigedemokraterna vill att eventuella påpekanden från högre instanser blir en punkt på nämndernas dagordning. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan…

Motionen: Kommunen ska följa lagen

Motionen: Kommunen ska följa lagen

Nyheter Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommuns anställda samt förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag ska i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som riksdagen antar. …

S: Fria arbetsskor borde vara självklart

S: Fria arbetsskor borde vara självklart

Nyheter Socialdemokraterna föreslår i en motion att personalen inom vård, omsorg , förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor…

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

Nyheter Kommunstyrelsen förordar avslag på Socialdemokraternas motion om att öka grundbemanningen. – Vi sparar debatten till fullmäktige, säger Anetté Myrvold (S)…

Vill ha insynsplatser – så beslutade fullmäktige

Vill ha insynsplatser – så beslutade fullmäktige

Nyheter En omröstning avgjorde framtiden för Vänsterpartiets motion. – Klåparaktig hantering av juridiskt material, menade Fjodor Eklund (V)…

Vill ha förmånscykel till anställda – så beslutade fullmäktige

Vill ha förmånscykel till anställda – så beslutade fullmäktige

Nyheter Kommunfullmäktiges ledamöter diskuterade Vänsterpartiets motion. …

Vill att alla partier ska ha insyn – så svarar kommunen

Vill att alla partier ska ha insyn – så svarar kommunen

Nyheter Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion. …

Vill ha förmånscykel till anställda – så svarar kommunen

Vill ha förmånscykel till anställda – så svarar kommunen

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets motion. …

Vill undvika onödiga partiväxlingar – så svarar kommunen

Vill undvika onödiga partiväxlingar – så svarar kommunen

Nyheter Efter en omröstning har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige avslår Socialdemokraternas motion…

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Motion om trafiksäkerhet skapade debatt

Nyheter Sverigedemokraternas motion om fartreducerande åtgärder avhandlades på kommunfullmäktige. – Det här är en högst angelägen och viktig fråga som måste tas på största allvar då vi pratar om att förebygga olyckor, säger Katja Ganekind (SD)…

Vill höja grundbemanningen där det behövs: ”Läget är AKUT”

Vill höja grundbemanningen där det behövs: ”Läget är AKUT”

Nyheter Socialdemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommun gör en översyn samt tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter eller förvaltningar där det anses vara nödvändigt. …

Förslaget: Inför mellanmål i skolan

Förslaget: Inför mellanmål i skolan

Nyheter Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunen får i uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera enklare mellanmål i skolorna…

1 / 3123

Tips