Nyheter

Vill införa fria arbetsskor – så svarade fullmäktige

Nyheter Socialdemokraterna vill att personalen inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet.

Socialdemokraterna vill att personalen inom vård, omsorg, förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor. Nu har kommunfullmäktige sagt sitt i ärendet. Bilder: Pixabay/pressbild

I höstas berättade vi att Socialdemokraterna lämnade in en motion där de föreslog att personalen inom vård, omsorg , förskola, skola och fritidshem som har rätt till arbetskläder även erbjuds fria arbetsskor samt att ge personalavdelningen tillsammans med berörda förvaltningar i uppdrag att titta på när och hur detta kan vara möjligt att införa.

Efter att motionen utretts var den uppe för behandling i kommunstyrelsen förra veckan. Efter en omröstning stod det klart att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktiges ledamöter avslår motionen.

På kvällens kommunfullmäktige avgjordes motionens framtid. Anetté Myrvold (S) yrkade bifall till den.

– Flera av uppgifterna som nämns i svaret som alliansen ställt sig bakom stämmer inte. Vi kan läsa följande:

”I barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds idag skyddsskor till de medarbetare där krav på detta finns till exempel yrkeslärare. Utifrån arbetsmiljöperspektiv finns inga ytterligare skäl till att erbjuda skyddsskor i någon av de berörda förvaltningarna.”

Jag vet inte varför man hänvisar till skyddsskor, vi har bara skrivit om arbetsskor. Skyddsskor är det en hel lagstiftning som reglerar, dock kan arbetsskor skydda mot olika saker.

För det andra så står det att Värnamo kommun gör bedömningen att den typ av skor som hänvisas till i motionen skulle innebära att medarbetaren förmånsbeskattas men det står också, och man hänvisar till Vänsterpartiets interpellation, att frågan tas upp om skattereglerna ändras. Vi har skatteregler i dag som tillåter det här. Så här står det på Skatteverkets sida:

”Om arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder och skor som endast finns på arbetsplatsen om man inte får ta med hem samt som är anpassade för arbetet och har en synlig logotyp som inte går att avlägsna, då är du under kategorin arbetskläder, som är skattefria.”

Personalen som arbetar inom vård, omsorg och skola arbetar nära andra människor, de är utsatta för högre smittorisk jämfört med andra yrkesgrupper och smittor sprids via skor och kläder. Genom att kläder och skor stannar på arbetsplatserna efter arbetspassens slut så bidrar ju arbetsgivare och arbetstagare till att minska smittspridning och det här ligger både i arbetsgivarens intresse, arbetstagarens intresse men också i våra invånarens intresse. När man arbetar nära människor hela dagarna innebär det att kläderna blir smutsiga och eftersom man går och står mycket så innebär det också mycket slitage, slitage på skor som personalen får betala för själva med pengar och deras egna kroppar. Utslitna kroppar och sjukskrivningar kan minskas med bra arbetsskor och det skulle också innebära ett steg mot att bli en attraktiv arbetsgivare. Vår personal förtjänar mer än bara beröm, de förtjänar bättre förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga arbete: att ta hand om våra invånare. Jag har också gjort en liten omvärldsanalys: Gislaved har beslutat att de ska införa fria arbetsskor för all sin personal, Eksjö har gjort detta och gör det i tre steg, Aneby har det redan, Tranås har det för vård- och omsorgspersonalen men Värnamo kommun har det inte för någon.

Tobias Pettersson (M) yrkade på återremiss.

– Vi inom alliansen har vi haft en diskussion om detta. Precis som Anetté säger så kan det finnas positiva effekter, inte minst att minska smittorisken. Det som vi främst vill ha svar på är ett stegvist införande och vad det skulle kosta att införa detta. Det här är i slutändan en fråga om förutsättningar för att kunna införa i en budget, ska vi införa det i budgeten vi har i dag så måste vi prioritera bort något annat. Att ta fram de kostnadsberäkningar och att ta med de som ett underlag i budgetberedningen och att vi i våra respektive partigrupper kan sitta och göra de prioriteringar som vi tycker är viktiga och rimliga är vägen framåt.

Efter avslutad debatt ställdes de båda yrkandena mot varandra. En omröstning resulterade i att fullmäktiges ledamöter beslutade att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill införa fria arbetsskor – så svarar kommunen
S: Fria arbetsskor borde vara självklart

2 reaktioner på Vill införa fria arbetsskor – så svarade fullmäktige

Fler kommuner inför gratis arbetsskor. Hur kan de göra så och inte Värnamo kommun. Jo de tar inte hand om sin personal. Om vi nu inte får skor. Varför har vi då fått arbetskläder? De kostar de med. Skor hör till en bra arbetsmiljö och skonar rygg mm. De pengar vi fotfolk har lagt ner genom åren att köpa arbetsskor är inte liten. Det är från våt skattade lön.
Som tidigare skrivare nämnt så läggs det nog ner stora summor på stadshusets arbetsmiljö. Nya stolar, höj och sänkbara skrivbord med mera-
Tänk om och tänk rättvist. Vi förtjänar bra skor. Vi fotfolket som tar hand om Värnamos invånare.
Värnamo kommun ta hand om personalen. De slutar undan för undan. Grunna på varför?

Det vore väl en minsta begäran, att arbetstagare skulle kunna få sina arbetsskor och arbetskläder.

De tar hand om gamla, utmanar en ny generation inom skolan med kunskaper och på lekfullt pedagogiskt, vetenskapligt bevisat arbetssätt tar de med de yngre barnen i förskolan till att formas till ansvarstagande av att kunna vara viktiga och ansvarsfulla medborgare i vårt land.

Ena efter det andra kommunalrådet får ju sin stol för inte kan hen sitta på någon annans stol.

Medan fotfolket som tar hand om kommande generationer eller den generation som redan tjänat vårt land och rike och så ska de nötas och gå med sina privata skor och arbetskläder.

Ta in citronfärgade/orange kläder och skor, eller varför inte en nyans av neon, så syns det vilka alla vi andra är, en kommunal logga är inte heller fel.

Så kan inte kläderna/skorna missbrukas på endera det ena eller det andra sättet.
Då alla blir väl synliga!

Vi finns, men syns oftast inte, då ett herravälde styr och ställer. Gör om gör rätt!

Kommentarsfunktionen är stängd