Nyheter

Efter omröstning: Ja till vänortsutredning

Nyheter Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheten till ett vänortssamarbete i Ukraina bifölls i kommunfullmäktige. – När fasiken ska vi våga kavla upp armarna och våga fatta beslut i den här församlingen?, undrar Anetté Myrvold (S).

– När fasiken ska vi våga kavla upp armarna och våga fatta beslut i den här församlingen?, undrar Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

För ett år sedan skickade Vänsterpartiet in en motion där de föreslog att Värnamo kommun utreder möjligheterna för att genom organisationen SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk vänort. Kommunledningsförvaltningen utredde motionen och förordade avslag på densamma, med hänvisning till resursbrist inom den kommunala organisationen och den pågående konflikten.

Fjodor Eklund (V) yrkade under kvällens kommunfullmäktige bifall till motionen.

– Jag tänkte börja med att berätta vad det är man avslår. Man avslår att vi ska utreda möjligheten. En utredning är ett första steg., sedan kan man gå vidare och försöka hitta samarbeten. Det har man hittat i både Jönköping, Halmstad och Växjö. Man hänvisar också till att behovet av samarbete från Ukrainas sida just nu handlar om militärt, materiellt och humanitärt stöd. Det här är i högsta grad ett humanitär stöd, mer värt än en enstaka produkt.

Han fick medhåll av Azra Muranovic (S).

– Den här motionen handlar inte om att vi ska ha en vänort utan att vi ska utreda möjligheten. Det här är ett väldigt viktigt förslag för Sverige arbetar hårt för att Ukraina och Moldavien ska vara en del av EU-utvidgningen. Sverige var ett mentorsland när de baltiska länderna gick med i EU, så det här är fruktansvärt viktigt. Dessutom är det också felaktigt att påstå att de behöver krigsmateriel. De behöver hjälp med lokal demokrati, de behöver utveckla dialoger, avfallshantering, ekonomisk utveckling med mera. Det finns flera delar i det här, så bifall till motionen så hoppas jag att kommunen tar på sig ledartröjan och inte bara utreder utan också hjälper vår granne in i EU, in i säkerhet.

Johan Hilding (C) tyckte motionen var bra, men förordade problematiken med att upprätthålla ett vänortssamarbete i skrivande stund.

Agnes Johansson (M) yrkade avslag på motionen.

– Tackar motionerna för ett viktigt ämne, men det som gör att jag yrkar på avslag är att just vänortssamarbete som det är utformat utifrån det jag har kunnat läsa mig till inte är det sättet som jag tänker vi kan hjälpa till på bästa sätt just nu. Det är möjligt att finns andra sammanhang eller andra samarbetsformer där vi som kommun redan i dag kan göra en större insats och det är något jag vill att vi ska kika på, men eftersom motionen belyser i första hand ett vänortssamarbete så är det det jag i första hand har tagit ställning till och där har jag landat i att jag kommer att ställa mig bakom ett avslag på motionen. Den dagen kriget är över och vi som kommun på ett annat sätt skulle kunna vara med och bidra till Ukrainas uppbyggnad och som ni också nämner i motionen om att ta lärdom inför vad vi i Sverige och Värnamo behöver ändra för att stå rustade för framtiden, den dagen skulle kanske ett vänortssamarbete vara exakt det vi ska gå in i. Det kan också vara så att det kommer  andra forum som utvecklas som vi kan ha ett ännu större utbyte av där vi kan göra ännu större skillnad och då är det det samarbetet vi ska gå in i, då är det det samarbetet vi ska ta ställning till. Jag förstår om ni tycker att det låter provocerande, men jag tycker att det är bra att ni har lyft upp frågan och jag hoppas att vi kan hitta ett annat sammanhang att samarbeta i, men jag yrkar avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag.

Azra Muranovic (S) replikerade.

– Det var som musik i mina öron, Agnes, att du faktiskt är för att man ska titta på detta. Det är otroligt glädjande för det är precis det som motionärerna föreslår, att man ska utreda och titta på vilka möjligheter det finns, bland annat genom SKR:s SALAR. Man pratar inte om att binda sig till en vänort eller att man ska teckna ett avtal eller ett partnerskap eller på något annat sätt förbinda sig för det är inte vad motionen handlar om. Motionen handlar om att vi ska utreda hur möjligheterna skulle se ut den dagen skulle komma att Värnamo kommun bestämmer sig för att ha en vänort i Ukraina. Det är den första felaktigheten i det här beslutet, så jag hoppas att ni omvärderar det för ni avslår helt fel sak. Nummer 2: Ukraina är ett jätteland, det är inte krig i hela i Ukraina. Det står ingenstans i motionen om att vi ska in i Kiev, i Donbas-regionen, Luhansk eller på Krimhalvön. Det är ingen som säger att det ska vara Sevastopol. Det är till och med så säkert att många av våra högst uppsatta politiker har varit i Kiev, så det där är också felaktigheter. Den tredje saken: vill man hjälpa Ukraina så ska man inte hjälpa dem den dagen de inte längre behöver våran hjälp så mycket som när man ska hjälpa dem som när de står i sitt hus som just nu brinner. Kan vi hjälpa dem på något vis att föra över det lokala ledarskapet, för det är det dem behöver jättestor hjälp med, det är det som den ukrainska ambassadören säger, det är därför SKR säger åt svenska kommuner och regioner att inleda partnerskap även om det är krigstillstånd i Ukraina för att de behöver övergångsperioden. Den kommer inte att komma om 20-30 år och vi vet vad som händer om Ukraina skulle falla, om vi inte skulle få in dem i EU. Vi vet också hur snabbt vi fick in Estland, Lettland, Litauen och Polen i EU för hotet var otänkbart. Jag hoppas verkligen att ni funderar på vad ni avslår i dag för ni avslår inte en vänort utan att utreda hur Värnamo kommun ska ställa sig och hjälpa till. Tack för ordet.

Azra Muranovic (S) fick medhåll av Stig Claesson (KD), Mikael Karlsson (C) och Anetté Myrvold (S).

– Alltså på riktigt, tack till er som var uppe och ändrade er. Till er andra: allvarligt talat, när fasiken ska vi våga kavla upp armarna och våga fatta beslut i den här församlingen? Det är totalt ofarligt att fatta beslut om att vi ska ha en utredning. Det är det vi ska diskutera, det är det som är att-satsen, det är det vi ska fatta beslut om. Våga fatta beslut! Tack, säger Anetté Myrvold.

Gunnar Crona (KD) avrundade debatten med att bifalla motionen.

– Jag har varit djupt engagerad i sådana här frågor genom åren. Dels lär man sig mycket själv, sedan ser man i samtalet hur de ändrar sig efterhand. Man ändrar sig och tar till sig saker demokratiskt sett. Det är ett väldigt lärorikt utbyte och jag tror att det är bra att utreda möjligheten.

Den efterföljande omröstningen avslutades med att kommunfullmäktige gick emot kommunstyrelsens förslag och biföll motionen. Ett beslut som innebär att Värnamo kommun ska utreda möjligheten till ett vänortssamarbete i Ukraina.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Efter omröstning: Ja till vänortsutredning

Bra motion av Vänstern
Miljöpartiet står bakom också.
En vänort ger stöd I allt elände krig medför, det stärker och förenar folk

Att inte skapa relation även under krig vore ett humanitärt misstag för kommunens ledning att lära sig något av sådana förhållanden. Ni kan säkerligen också lämna bra råd och processer för demokrati – ett av de svårare styrelseskicken att bemästra.
Våga – lära – hjälpa – kan genomföras i många olika kanaler.

Vi skall visa vår solidaritet med Ukraina! Äntligen ett bra initiativ från vänsterhåll.

Kommentarsfunktionen är stängd