Nyheter

Motion om fritidsgårdar under lupp: ”Det saknas svar”

Nyheter På torsdagens kommunfullmäktige avgörs Socialdemokraternas motion om att utreda behovet av fritidsgårdar i Värnamo stad över tid. – Vi har inte fått svar på vår motion, menar oppositionsrådet Anetté Myrvold (S).

I en motion till kommunfullmäktige föreslog Socialdemokraterna att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda fritidsgårdarnas placering och antal i Värnamo stad i över tid. Bild: David Alin

Värnamos ungdomar behöver någon mer stans att ta vägen då det inte är helt självklart för alla att ta sig ner till Vråen och Navets fritidsgård. Det menar Socialdemokraterna i Värnamo som i höstas lade en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslog partiet att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda fritidsgårdarnas placering och antal i Värnamo stad i över tid.

Medborgarförvaltningen har under vintern utrett motionen. Tjänstepersonerna ser en meningsfull fritid som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förhindra att barn eller ungdomar hamnar snett i samhället. De delar motionärernas analys att ytterligare en fritidsgård i Värnamo stad skulle gynna kommunens barn och ungdomar samt kommunens främjande och förebyggande arbete. För att få ut bästa möjliga effekt menar dock tjänstepersonerna att kommunen i stället för fler fritidsgårdar bör överväga att satsa på ett allaktivitetshus. där näringsliv, föreningsliv, civilsamhället tillsammans med kommunen bedriver verksamhet. Mot den bakgrunden yrkade förvaltningen på avslag på motionen, vilket medborgarnämnden och kommunstyrelsen ställde sig bakom. I båda fallen reserverade sig Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande om att bifalla densamma. På kommunfullmäktige avgörs motionens framtid.

– Jag tycker inte att vi har fått svar på vår motion, säger oppositionsrådet Anetté Myrvold (S). Arkivbild: David Alin

– Jag tycker inte att vi har fått svar på vår motion. Vi tycker att man ska utreda hur många fritidsgårdar vi har behov av för att täcka upp Värnamo stad. Nu har vi ju bara en i Navet i dag, men vi märker att det är en massa ungdomar i centrum som hänger i perioder på olika ställen och vi har ett helt område ovanför viadukten, såsom Gröndalsområdet och Mossle. Vart ska de ungdomarna ta vägen? I vår motion vill vi ju att ska man utreda om man ska ha en stor fritidsgård som täcker alla dem eller ska de flera små. Vi har lämnat det öppet: utred behovet av hur många fritidsgårdar som behövs och det har man inte svarat på. De svarar att en fritidsgård skulle behöver vara omkring 200 till 300 kvadratmeter stort och det tycker inte jag är svar på vår motion. Vi undrade över hur många det ska vara. Jag tycker att det saknas svar på motionen, säger oppositionsrådet Anetté Myrvold (S) och fortsätter:

– I motionen skriver vi att medborgarnämnden får i uppdrag att utreda behovet av antal fritidsgårdar i Värnamo stad över tid. Då tänker vi: var kommer ungdomarna att växa? Hur många har vi på de olika områdena? Där kanske vi behöver täcka upp med någon fritidsgård framåt eller inte, och sedan var man lämpligast skulle placera en fritidsgård för att täcka upp de här personerna, där man ser att det behövs, och sedan en kostnadsbild för införandet av ytterligare fritidsgård skulle kosta med lokal, personal med mera. Den sista att-satsen kan vara svår att svara på om man ser att det inte behövs förrän i framtiden, men vi har dels SSU som säger att man vill ha något för ungdomarna och vi hör från ungdomarna själva att de vill ha någonting. Allaktivitetshus tror jag kan vara en av sakerna, men jag tror inte att det täcker upp behovet av alla barnen som hänger runtom i centrum och för alla de barn som hänger ovanför viadukten. Man avslår motionen men jag tycker inte att man har svarat på riktigt varför man avslår den. Det står skrivet lite om det här allaktivitetshuset men det är heller ingenting som är bestämt. De skriver inte förslag på att det ska införas heller och det här är något vi behöver nu. Behovet finns redan, de har ingenstans att ta vägen, de här barnen, säger hon.

LÄS MER:  S: Utred behovet av fritidsgårdar
Taggar

Dela


2 reaktioner på Motion om fritidsgårdar under lupp: ”Det saknas svar”

Fler fritidsgårdar behövs absolut. Men barn och ungdomar får ju inte kosta något i Värnamo kommun. Det är likadant i skolan.

Mer motioner i fullmäktige så Alliansen får lite nytänk – de börjar bli besuttna
Ett allalternativhus behövs i Värnamo och fler ungdomshak/fritidsgårdar.
När jag växte upp på 70-talet fanns det 3 fritidsgårdar i Värnamo: Mossle Fritidsgärd, Västhorja fritidsgård och Rörstorps fritidsgård. Samtliga hade öppet måndag-torsdag 15-22 och fredag-lördag 15-24. Det var musik, moppemek, tjejfix smink, mode, systuga, brädspel musikfik med mera. Minst 15-50 ungdomar på varje gård varje dag. Vråen, Gummifabriken eller gamla Berlins och Sveaplan kanske…

Kommentarsfunktionen är stängd