Nyheter

V: Inkludera krav på social hållbarhet vid upphandlingar

Nyheter Under kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in en motion om att inkludera krav på social hållbarhet i kommunens upphandlingspolicy.

Under kommunfullmäktige lämnade Vänsterpartiet in en motion om att inkludera krav på social hållbarhet i kommunens upphandlingspolicy. Bilder: Arkivbilder

Social hållbarhet är ett delområde inom hållbar utveckling, vid sidan av ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

”Kärnan i den sociala hållbarheten är samhällelig rättvisa och delaktighet som iakttas i kommunernas egen verksamhet. Social hållbarhet är ett övergripande fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, vilket möjliggör en god vardag och ett meningsfullt liv. Social hållbarhet omfattar allt det som ingen borde vara utan”, skriver kommunförbundet på sin hemsida.

Värnamo kommun har som policy att vid upphandlingar och inköp att att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Nu vill Vänsterpartiet att social hållbarhet blir en av del av upphandlingsförfarandet.

– I dagens samhälle står vi inför utmaningar som kräver hållbara och ansvarsfulla åtgärder. En av de viktigaste verktygen för att främja social hållbarhet på lokal nivå är genom kommunens upphandlingsverksamhet. Upphandlingspolicyn är en central del av detta, och det är därför nödvändigt att inkludera tydliga krav på social hållbarhet för att säkerställa att de offentliga medlen används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, skriver partiet i motionen.

Partiet föreslår att kommunen kompletterar upphandlingspolicyn med krav inom fem olika områden som rör social hållbarhet: ”arbetsvillkor och mänskliga rättigheter”, ”lokal sysselsättning och kompetensutveckling”, ”social inkludering”, ”miljömässigt och socialt ansvarstagande”och ”transparens och uppföljning”.

– Genom att inkludera dessa krav på social hållbarhet i upphandlingspolicyn tar kommunen ett viktigt steg mot att främja en rättvis, hållbar och ansvarsfull ekonomisk utveckling. Det kommer inte bara stödja lokala arbetstagare och företag utan också skapa en mer inkluderande och hållbar samhällsutveckling. För att uppnå de övergripande målen om social hållbarhet och samtidigt säkerställa effektiv användning av skattemedel bör dessa kriterier vara vägledande för upphandlingsverksamheten, säger motionslämnaren Fjodor Eklund (V) när han föredrar ärendet.

Motionen godkändes av kommunfullmäktige och lämnades över till kommunstyrelsen för beredning. 

Taggar

Dela