Nyheter

Motionen: Kommunen ska följa lagen

Nyheter Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommuns anställda samt förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag ska i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som riksdagen antar.

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommuns anställda samt förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag ska i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som riksdagen antar. Bilder: Pressbild/David Alin

Läs motionen i sin helhet nedan:

Motion angående Vänsterpartiets interpellation samt att beslutet i Göteborg har fattats att man ska trotsa ett ännu ej färdigt lagförslag om anmälningsplikt från regeringen. Detta beslut bifölls med endast en röst övervikt.

Kommunallagen styr kommuners och regioners verksamheter. Kommuner styrs också av andra lagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen med mera.

Det kommunala självstyret är en princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar och lagar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att:

Fatta självständiga beslut
Ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

En kommun, nämnd eller bolag kan alltså inte själva godtyckligt bestämma vilka lagar man som anställd eller förtroendevald ska följa.

Kommunens anställda samt förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag skall i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som Sveriges riksdag antar.

SD föreslår att:

∗ Värnamo kommuns anställda samt förtroendevalda i kommunens nämnder och bolag skall i sitt arbete och förtroendeuppdrag följa de lagar som Sveriges riksdag antar.

∗ Att man inte ska uppmana till lagtrots.

Sverigedemokraterna
genom Bo Karlsson Jan Cherek

Taggar

Dela


1 reaktion på Motionen: Kommunen ska följa lagen

Kommentarsfunktionen är stängd