Nyheter

Vill ha insynsplatser – så beslutade fullmäktige

Nyheter En omröstning avgjorde framtiden för Vänsterpartiets motion. – Klåparaktig hantering av juridiskt material, menade Fjodor Eklund (V).

En omröstning avgjorde framtiden för Vänsterpartiets motion om insynsplatser för samtliga partier i kommunala nämnder, kommunstyrelsen samt budgetberedningen samt att samtliga partier i kommunfullmäktige under kommande mandatperioder ska finnas representerade i kommunstyrelsen. Montage: David Alin

I höstas lämnade Vänsterpartiet in en motion om insynsplatser i kommunala nämnder och att samtliga partier i kommunfullmäktige ska finnas representerade i kommunstyrelsen. När kommunstyrelsen träffades senast beslutades efter en omröstning yrkade kommunstyrelsen på avslag. I torsdags avgjordes motionens framtid. Fjodor Eklund (V) yrkade bifall till motionen men att den andra att-satsen skulle tas bort.

– Ja, det här är ju ytterligare ett bevis på hur demokratiarbetet går framåt i kommunen. Insynsplats innebär bara att man har en närvaro- och yttranderätt, det påverkar inte maktbalansen på något vis och det finns ett antal kommuner som har den modellen. Regionen har haft det, där kallar man den för adjungering, förvisso är det olika språkbruk men det är i sig inga konstigheter. Den här motionen la vi i november, den antogs på kommunstyrelsen den 20 december, uppdrogs av kommunfullmäktiges presidium att lämna svar den 13 mars och svaret från presidiet kom den 9 maj, så man drog ut lite på tiden också. Nu behöver man inte bry sig om det här längre för på förra fullmäktigemötet antog man att kan dra ut på motionstider hur lång tid som helst så länge man hittar särskilda skäl för det, så det här var kanske lite i onödan. När man sedan läser själva svaret..första ordet jag kom att tänka på var brännvinsadvokat. Det har inget med brännvin att göra utan det handlar om en klåparaktig hantering av juridiskt material. Man börja läsa och tänker ”finns det något i kommunallagen som omöjliggör insynsplats?” Nä, svensk lagstiftning är inte så funtad. I Sverige tilllämpar vi Subsidiaritetsprincipen: att beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt, så man detaljreglerar inte kommuners arbete. ”Egentligen är nämnderna slutna”. Nej, inte nödvändigtvis för när det gäller behandling av personuppgifter så är det inte öppet utan det är de närvarande som i så fall måste följa upp sekretesslagens regelverk så det är inga konstigheter. Vad är man så rädd för? För nu så hette det att alla partier har möjlighet till insyn. Nej, det har dem inte! Det finns dem som har noll insyn oberoende av första eller andra vice ordförande, vi har ingen insyn. Då hänvisar man: ”ni kan läsa protokollen”..protokollens läsbarhetsindex är väldigt lågt. Det är ingen njutning att läsa protokoll, det ska jag tala om för er, även om jag är en sifferbitare. Vi kan lämna in enskilda frågor…visst jag kan skicka in tio enskilda frågor till nästa kommunfullmäktige och förlänga hanteringen av mötet med flera timmar om så vore. Eller så kan man skicka in interpellationer…numera vet vi att det mesta redan är avgjort i kommunstyrelsen, där har man redan diskuterat klart och reaktionen blir ganska marginell, så det här är bara ett fegt sett att slippa undan.

Jan Cherek (SD) yrkade även han bifall till motionen.

— Det här är en bra motion gällande demokratiarbetet. Vi hade en interpellation här nyligen där man pratade om presidiet och där kan jag till viss del hålla med Tobias (Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande) i det här fallet att vi som sitter utanför oppositionen och som inte får reda på någonting från oppositionen, vi blir ju utestängda. Men precis som Vänsterpartiets motion om att få insynsplatser…vi har själva råkat ut för detta när vi själva inte har suttit med i de nämnderna tidigare. Då har vi fått till svar att ”ni får ställa frågor, ring när det är så”, men det blir ett evigt ringande och ett evigt ställande med interpellationer så vi bifaller denna motionen.

Efter en första omröstning vann kommunstyrelsens förslag gehör. Votering åberopades. Med siffrorna 38 mot 11 beslutade kommunfullmäktige att avslå motionen. Samtliga i Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill att alla partier ska ha insyn – så svarar kommunen