Nyheter

V: Utred möjlighet till ukrainsk vänort

Nyheter För att stärka Värnamo kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win- situation” för båda ländernas befolkningar. Det menar Vänsterpartiet som i en motion yrkar att Värnamo kommun utreder möjligheten att ha en ukrainsk vänort.

För att stärka Värnamo kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win- situation” för båda ländernas befolkningar. Det menar Vänsterpartiet som i en motion yrkar att Värnamo kommun utreder möjligheten att ha en ukrainsk vänort. Bilder: David Alin/Pixabay

Läs hela motionen i något redigerat skick i sin helhet nedan:

Sedan den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari 2022 har det lokala arbetet med organisering och krisberedskap intensifierats kraftigt i ukrainska städer och kommuner. Ukraina har även uttryckt en stark vilja att närma sig Sverige och andra europeiska länder, att stärka sin demokrati och bekämpa den korruption som finns i landet. Samtidigt har svenska kommuner insett sin egen bristfälliga krisberedskap och att det på många sätt fattas åtgärdsplaner om en kris skulle inträffa i Sverige.

SALAR International1 (Swedish Association of Local Authorities and Regions ) är en del av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som arbetar med utbyte mellan Sverige och andra delar av världen när det kommer till demokrati och lokal styrning. För utbyte med Ukraina finns ”United 4 Ukraine” med fokus på demokratiskt utbyte och hjälp till återuppbyggnad av krigsdrabbade städer.

Det finns också en djupare mening med vänortsutbytet med städer och kommuner i Ukraina. Efter kriget, vilket enligt våra förhoppningar slutar med att den ryska invasionen har slagits tillbaka, behöver Ukraina utveckla det civila samhället och stärka den lokala demokratin. Ett Ukraina som integreras med övriga Europa på olika sätt har en mycket bättre möjlighet att utveckla demokratin och bekämpa korruptionen.

För att stärka vår egen kommuns kännedom om krisberedskap och bidra till att ukrainska städer utveckla sin demokratiska förmåga är ett vänortsutbyte i Ukraina en ”win-win- situation” för båda ländernas befolkningar.

Därför föreslår vi:
Att utreda möjligheten att genom SALAR International etablera kontakt med en ukrainsk vänort.

Värnamo 2023-12-01
Emina Dautovic (V)
Fjodor Eklund (V)

Taggar

Dela