Nyheter

Beskedet: Nej till sommarkollo

Nyheter Kommunfullmäktige avslog Miljöpartiets motion om sommarkollo. – Det här var ett osedvanligt styvmodigt behandlat ärende, säger fullmäktigeledamoten Fjodor Eklund (V).

Jan Cherek (SD) yrkade bifall till Miljöpartiets motion, men kommunfullmäktige beslutade att avslå densamma. Arkivbild: David Alin

Tidigare under året skickade Miljöpartiet in en motion där partiet föreslår att medborgarförvaltningen utreder möjligheten att bedriva ett sommarkollo för barn och ungdomar i kommunal regi. 

Medborgarförvaltningen har under hösten tagit del av motionen och gjorde ställningstagandet ”att uppstart, drift och ansvar för koloniverksamhet redan idag finns tillgängligt för barn och unga via andra aktörer”. Av den anledningen yrkade de avslag på motionen, något som medborgarnämnden och kommunstyrelsen ställde sig bakom. Under torsdagskvällens fullmäktige avgjordes motionens öde. Jan Cherek (SD) yrkade på bifall.

– Eftersom Miljöpartiet inte är med i denna församling så får jag föra ordet för deras skull. Vi hade uppe den här motionen i kommunstyrelsen och det svaret som Jörgen (Skärin) fick avser dagsverksamhet, vilket motionen egentligen inte är. Motionen står egentligen med övernattning, så att säga. Därför bifaller vi denna motionen, eftersom vi tycker att svaret inte är tillfredsställande.

Fjodor Eklund (Y) yrkade också på bifall. 

– Det här var ett osedvanligt styvmodigt behandlat ärende. Man åberopar lite lojt att det finns andra aktörer. Det viktiga i det här fallet är att det är en partipolitisk och religiöst oberoende aktör. Sverige i dag börjar påminna om det Sverige jag växte upp i på 60-talet med barnfattigdom och tydliga klasskillnader. Det viktiga är att vi värnar om barnen för att motverka de negativa konsekvenserna. Därför röstar vi bifall till motionen. Sedan kan det handla om pengar, visst, men det kan vara väldigt väl investerade pengar, men det kanske inte den tidigare byggherren var. 

Mikael Karlsson (C) yrkade på avslag. 

– Nu får man läsa att-satserna om man ska argumentera, för det är de vi tar ställning till och där står ingenting om partipolitiskt eller religiöst oberoende sommarkollo, så det kan vi inte behandla här just nu. Hursomhelst kan man tycka hur man vill om det här men det finns en hel del aktiviteter för barn. En del är avgiftsbelagda, en del är inte det så här finns en del att göra på somrarna för ungdomar, så med det argumentet har medborgarförvaltningen yrkat avslag och fick gehör för det i kommunstyrelsen. Helt enkelt är det så att det inte finns utrymme för ännu en, tack. 

Fjodor Eklund (V) replikerade.

– Bäste Mikael, jag är läskunnig, till och med snabbläsare, och jag utgår från att kommunal verksamhet är inte partipolitisk och religiöst grundade, men det som däremot drivs av Hela Människan är definitivt religiöst grundat och det är de man ska se som alternativ verksamhet. Sedan håller jag med, Navets verksamhet med dagkollo tycker jag är jättebra men det finns kanske ett ännu större behov. 

Efter avslutad debatt ställdes Jan Chereks (SD) och Mikael Karlssons (C) yrkanden mot varandra. När kommunfullmäktige hade sagt sitt stod det klart att motionen avslås. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Beskedet: Nej till sommarkollo

Kan instämma i att varje krona som tillbringas barnen i vår kommun kommer säkerligen att inbringa mer glädje för dem som för detta får. Men dessvärre är att inte krontalen till dem faller varken nu eller senare. såvida de inte korrupta vägar kan komma att tilldelas.
Så hur är kommundelen sig gentilt ställd för eller emot? Det är kanske frågan som ingen vill svara på.
Lustigt men sant.

Det är synd att Värnamo kommuns alliansstyre och socialdemokrater inte ser vad ett sommarkollo betyder för barn från svaga socioekonomiska förhållanden eller missbruksförhållanden kan ge. Att få uppleva glädje, att få uppleva ett innehållsrikt sommarlov att minnas och berätta om, stärkta i sitt självförtroende, att inte rekryteras in i kriminalitet eller missbruk. Alla som varit på kollo har minnen som berikar deras liv som vuxna. Varje krona som investeras i barn ger tusenfalt tillbaka.

Kommentarsfunktionen är stängd