Nyheter

Vill utöka besöksparkering

Nyheter I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att kommunen utökar besöksparkeringarna vid stadshuset. Läs motionen i sin helhet nedan.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att kommunen utökar besöksparkeringarna vid stadshuset.  [1/4]

Partiet förslår i motionen att kommunen utökar parkeringsytan på Lagmansgatan/Kyrktorget genom att göra snedparkeringar längs med torget.   [2/4]

De föreslår även att alternativet att bygga parkeringsrutor framför tingshuset då den ytan ej används till något i dag.   [3/4]

I motionen föreslår partiet även att parkeringstiden förlängs från två timmar till tre timmar på Lagmansgatan.  [4/4]

Då det finns ett stort behov av parkeringsplatser för besök till stadshuset anser vi att man utökar ytan med parkering på Lagmansgatan/Kyrktorget genom att göra snedparkeringar längs med torget. 

Alternativt är att anlägga parkeringsrutor framför det gamla tingshuset då den ytan ej används till något i dag. 

Även tekniska utskottet har den 20 juni 2017 förespråkat behovet av besöksparkering i anslutning till stadshusets entré. 

Förslagsvis även att utöka parkeringstid till tre timmar då nämndsmöten oftast är längre än två. 

Då det inte medför några dyra kostnader så anser vi att detta kan snabbutredas av tekniska utskottet och att eventuella kostnader kan tas ur driften. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna 

Att tekniska utskottet påbörjar projektering för parkering på angiven plats. 

Att utöka parkeringstiden från två timmar till tre timmar på Lagmansgatan. 

Värnamo den 17/5 2022 

Sverigedemokraterna
genom
Jan Cherek och Bengt Lundström 

Taggar

9 reaktioner på Vill utöka besöksparkering

Jag driver butik i Värnamo. Vi behöver parkeringsplatser dagtid för kunder. Vi är beroende av kunder från Gislaved, Anderstorp, Bredaryd, Bor, Rydaholm, Forsheda, Ljungby med flera platser i Värnamo. Jag är tacksam att kunderna vill handla hos oss. Det gynnar all handel och restauranger med mera. Det går inte att tro att en landsbygdsstad kan förlita sig på länstrafiken för vi bor så utspritt.

Svar på reaktionerna!
Parkeringen finns redan på Lagmansgatan/Kyrkotorget så det är en ändring från 2 timmar till 3 timmar som gäller.
Flera tror tydligen att parkeringen enbart ska gälla politiker, vilket är fel. Det är inte bara politiker och anställda som besöker stadshuset.

Snart försvinner Hemköps parkering då privat aktör äger marken och kommer snart att vilja bygga bostäder där.

Tanken med motionen är att man ska kunna parkera för besök till stadshuset, polisen, kyrkan, butiker, marknad, med mera och att göra detta på befintlig plats utan att behöva bekosta det med dyra skattepengar.

Politiker kan åka kollektivtrafik eller cykla?
Det är bara att kolla upp hur många som bor utanför stan!
I vårt parti har vi 3 i Rydaholm, 2 i Bor, 1 i Tånnö, 1 i Bredaryd och 1 i Lerdala. Dessa ledamöter har inte möten samma dag, vecka eller tid.

Sedan tillkommer ledamöter från alla andra partier som inte bor i city.
Samt alla privatpersoner som åker in för att besöka Centrum, Apladalen, Sporthallen, med mera.

Besöksparkering går väl att ordna där det är befintlig parkering i dag. Cykelparkeringen är oftast glest använd, utöka denna oich minska bilparkeringen för anställda. Förslag: parkeringsautomat borde finnas på dessa parkeringar men ett antal gratis för besökande.’

Tyvärr alltid fullt på parkeringen 08.00-16.00.
Är det olika personalkategorier som måste parkera i närområdet?

Varför ska ni ha nära till dörren? Har en funktionsnedsättning och därför ett parkeringstillstånd. Citykärnan med dess butiker och Storgatsbacken är inte rullstolsvänligt.

Ännu ett pinsamt förslag från Sverigedemokraterna….
Börja att åka kollektivt så märker ni hur det funkar i stan.
Varför skall politikerna kunna köra bil ända fram till entrédörren?
JB

Politiken borde väl vara en föregångare när ni bygger igen hela centrum, ni kan väl cykla, eller samåka som alla andra. Vi är väl miljökommun… Eller?

Kommentarsfunktionen är stängd