Nyheter

Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Nyheter –Då regeringen öppnar upp för utbyggnad av kärnkraft i Sverige på fler platser för nya aktörer så bör Värnamo kommun redan nu utreda förutsättningarna för etablering av en SMR (Small Modular Reactor) i Värnamo kommun. Det menar Sverigedemokraterna i en motion som överlämnades till kommunfullmäktige och som remitterades till kommunstyrelsen i kväll.

I en motion föreslår Sverigedemokraterna att kommunen utreder förutsättningarna för att driva en egen SMR-reaktor i Värnamo kommun. Bilder: David Alin/Pressbild

Läs motionen i sin helhet nedan:

Motion – En trygg fossilfri elproduktion som ger självförsörjning utan beroende av väder och tidpunkt på dygnet!

Då regeringen öppnar upp för utbyggnad av kärnkraft i Sverige på fler platser för nya aktörer så bör Värnamo kommun redan nu utreda förutsättningarna för etablering av en SMR (Small Modular Reactor) i Värnamo kommun då antalet platser i Sverige är begränsade.

En etablering av fjärde generationens kärnkraft har mycket stora fördelar. För Värnamo kommuns del skulle det innebära en planerbar, säker, fossilfri och självförsörjande elproduktion till en betydligt lägre kostnad än de oplanerbara energikällorna såsom vind- och solenergi. Dessutom är produktionskostnaden relativt jämn under driftsperioden. Ur ett nationsperspektiv är etablering av en SMR i kommunen eller i samarbete med grannkommuner särskilt gynnsamt då det stora stamnätet och ledningen från Oskarshamn finns i regionen. En SMR i området skulle därmed tillföra mer svängmassa i det totala elnätssystemet och bidra till att stabilisera elförsörjningen i hela södra Sverige.

Den allmänna opinionen för kärnkraft i Sverige har heller aldrig varit så stark som nu. Hela sex av tio vill bygga ny kärnkraft enligt Novus undersökning från december 2022. I vår kommun och region är många hårt drabbade såväl privata hushåll, som företag, av de extremt höga energipriserna som dessutom är förödande för inflationen och på sikt riskerar att äventyra Sveriges ställning inom den gröna näringen och som industrination.

Det är därför viktigt att Värnamo kommun redan nu agerar skyndsamt för att ta fram en etableringsplan för en SMR eller gemensamt med Region Jönköping och andra kommunala energibolag samt berörda myndigheter.

Vi yrkar på:

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att få tillstånd att driva en Small Modular Reactor (SMR) i Värnamo kommun.

Att Värnamo Energi AB får uppdraget att utreda bästa möjliga lokalisering för etablering av en SMR enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

Värnamo den 25/3 2023

Sverigedemokraterna genom

Jan Cherek Martti Steinmetz

Taggar

Dela


4 reaktioner på Vill att kommunen utreder satsning på egen kärnreaktor

Kärnkraft i Värnamo kommun trodde det var ett förstaaprilskämt men inser att M och SD i Värnamo ser möjligheten. Av 442 kärnreaktorer som nu finns har tre förorsakat förödelse för människor för lång framtid. Alltså 0,67 procent har inte fungerat. Hur många vill stiga på 442 flygplan och veta att 3 kommer att krascha. Läs på om kärnfysik och dess konsekvenser.

Three mile Island; ingen död, ingen skadad. Fukushima; ingen död, ingen skadad (men 15 000 drunknade)
Tjernobyl; 32 döda. Vilket gör kärnkraftverk till säkraste energikällan (ja, folk dör av vindkraft och solceller.)
Som vanligt hittar Jörgen på.

Ja jösses…. Det här slår väl alla andra tokiga förslag från SD 🤣
Bästa platsen är papperskorgen 😊

Kommentarsfunktionen är stängd