Nyheter

Vill höja grundbemanningen där det behövs: ”Läget är AKUT”

Nyheter Socialdemokraterna föreslår i en motion att Värnamo kommun gör en översyn samt tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter eller förvaltningar där det anses vara nödvändigt.

Genrebild: Pixabay

Läs motionen i sin helhet nedan:

Vi har under flera år dragits med alldeles för höga kostnader när det gäller övertid och mertid/fyllnadstid. Till detta kan vi också lägga till en hög sjukfrånvarostatestik som är mycket kostsamt för kommunen för att inte tala om personalens arbetsmiljö.

Det heter att man kan anställa de medarbetare man behöver men på flera arbetsplatser inom kommunens verksamheter så är det svårt att få tag i personal. Höjd grundbemanning innebär att man tar höjd för att planerad och förväntad frånvaro täcks inom ramen för schemaläggning av ordinarie personal.

Vi är i ett arbete med hälsosamma scheman, det kommer bli förändringar kopplade till det skärpta kravet på 11-timmars dygnsvila. Läget är AKUT vi måste minska personalens stress och förbättra deras arbetsmiljö. Vi måste förbättra Värnamo kommun som attraktiv arbetsgivare genom att lyckas med våra rekryteringar och behålla befintlig personal. Det finns statistik inom kommunen idag som tydligt visar vilka verksamheter och förvaltningar som är i behov av ökad grundbemanning.

Därför yrkar vi

att Värnamo kommun ser över inom vilka förvaltningar och verksamheter det skulle vara aktuellt att höja grundbemanningen samt

att Värnamo kommun tar fram en handlingsplan för att höja grundbemanningen inom de verksamheter och eller förvaltningar där anses nödvändigt.

Socialdemokraterna 2023-02-20
Anetté Myrvold Åke Wilhelmsson Bo Svedberg

Taggar

Dela


Läs mer

Förslaget: Nej till ökad grundbemanning

3 reaktioner på Vill höja grundbemanningen där det behövs: ”Läget är AKUT”

Finns inte många som vill jobba inom vården i Värnamo kommun då cheferna snackar skit och försvårar för människor att bli anställda där. Sen gnäller man när man inte har tillräckligt med personal

Instämmer med föregående. Situationen är inte ny. Har varit så här i många år. Meningen att det ska vara så? Varför ska man tro på en förändring nu? Med tanke på den ekonomiska utvecklingen i samhället? Återkom när förändringarna är genomförda.

Detta är ju definitivt ingen nyhet. Kommer det att bli en förändring nån gång?

Vi personal har ju kämpat för detta i många år,
men vem lyssnar på oss? Vi visste, och har sagt att det skulle bli så här. Ingen vill/orkar jobba i omsorgen längre. Svårt att få vikarier etcetera.

Man gör omorganisationer åt höger och vänster, ibland med hjälp av inhyrda dyra konsulter.
Ofta får man gå tillbaka, för att det inte fungerar.
Bortkastade dyra pengar, när man i stället kan prata/lyssna med personalen och dessutom kostar ” gratis”!

Man försöker lösa problemet ovanifrån, när man istället måste lösa det underifrån.
Börja bygga från botten och uppåt, då blir det ”stadigt” och hållbart.
Försöker man bygga uppifrån och neråt, ja då blir det ”svajigt” håller inte länge.

Som jag ser det finns det bara en lösning för att göra omsorgsarbeten attraktiva igen

Inför 6 timmars arbetsdag (med heltidslön) Då måste det anställas fler, vilket i sin tur genererar till mindre stress, bättre återhämtning, mår bättre, mindre sjukskrivningar och så vidare. Ja många problem kommer att lösa sig nästan per automatik

Jag är medveten om att detta kostar i början, men betalar sig snart, då sjukskrivningarna skulle minska betydligt.

Detta är beprövat och infört på flera ställen i Sverige och jag har ännu inte sett/hört något annat än positivt om detta.

Så ansvariga i Värnamo kommun.

Här fick ni ett gratis tips för sjuttioelfte gången..

Hälsar
En undersköterska som trivs, men är väldigt trött.

Kommentarsfunktionen är stängd