Bygglov

Anrik tomt får nytt liv

Anrik tomt får nytt liv

Nyheter Hornarydsvägen begåvas med nya bostäder…

Ett steg för framtiden

Nyheter Nu släpper Värnamo kommun de första villatomterna i Helmershus. – Vi har redan fått bra respons, säger markingenjören Faton Cani på en pressträff…

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Bygglov gavs för skola med plats för 400 elever

Nyheter En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden gällande ett bygglov för en skola, idrottshall och förråd på Västhorja i Värnamo…

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Ja till livsmedelsbutik i Horda

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för ändrad användning till livsmedelsbutik och fem skyltar på fasad på fastighet i Horda …

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Klart med tillbyggnad av livsmedelsbutik

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken till livsmedelsaffären i Rydaholm på sin ansökan om bygglov. Däremot blir det inga nya parkeringsplatser intill affären…

Byggde enbostadshus och garage utan bygglov – får betala vite

Nyheter En fastighetsägare i kommunen får böta drygt 63 000 kronor i vite för att ha byggt ett enbostadshus och garage utan giltigt bygglov. …

Anrika tomter får nytt liv

Nyheter Hornarydsvägen begåvas med nya bostäder…

Bygglov för Trälleborgsskolan

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för skolan vid sitt senaste sammanträde, bygglovet gäller nybyggnad av skola med miljöhus samt  parkeringsplatser…

Verksamhetsflytt ger nya möjligheter

Nyheter  Glädjekällan och Medborgarskolan får under året ny skrud. …

Förskolebyggen får klartecken

Förskolebyggen får klartecken

Nyheter Inom kort kan byggandet av kommunens tre nya förskolor dra i gång. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste möte…

Nämnd röstade vid bygglovsbeslut

Nämnd röstade vid bygglovsbeslut

Nyheter En ansökan om bygglov inkom till samhällsbyggnadsnämnden för ett tvåbostadshus med carport och två förråd. Reservation gjordes av två partier då det blev ett avslag i nämnden…

Garantell expanderar

Garantell expanderar

Nyheter Garantell, beläget vid Speditörsvägen i Värnamo, ansökte om bygglov för tillbyggnad på över 7 000 kvadratmeter …

Nytt hus i Tånnö

Nytt hus i Tånnö

Nyheter Stort enbostadshus med tillhörande bastu och bad godkändes vid nämndsammanträde…

Får inte bygga om garage till frisersalong

Får inte bygga om garage till frisersalong

Nyheter En ansökan inkom till kommunen gällande rivningslov för befintligt garage och bygglov för tillbyggnad av enbostadshuset med nytt garage och frisersalong …

Förvaltning yrkade avslag men nämnd beviljar bygglov

Förvaltning yrkade avslag men nämnd beviljar bygglov

Nyheter En ansökan om ett nytt garage på 60 kvadratmeter, på fastigheten Norrtorp, har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden…

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Ny förskola i Bredaryd ett steg närmare verklighet 

Nyheter Den nya förskolan i Bredaryd är steg närmare verklighet efter att samhällsbyggnadsnämnden beviljat bygglov. …

Gav klartecken till utbyggnad

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Restaurang Madame begåvas med uteservering och egen entré.  …

Kan begåvas med uteservering

Nyheter 100 kvadratmeter och plats för cirka 70 personer. VKIAB har stora planer för restaurang Madame och har ansökt hos kommunen om att få bygga en inglasad uteservering och separat ingång…

Farmen kommer tillbaka

Farmen kommer tillbaka

Nyheter Nästa år kommer tv-inspelningen av Farmen återigen att göras i våra bygder…

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nu behövs inte bygglov för altaner

Nyheter Sedan den 1 juli är altanbygge undantaget i plan- och bygglagen…

1 / 212

Tips