Nyheter

Förskolebyggen får klartecken

Nyheter Inom kort kan byggandet av kommunens tre nya förskolor dra i gång. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste möte.

Inom kort kan byggandet av kommunens tre nya förskolor dra i gång. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste möte. Ritning: Värnamo kommun

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att bevilja tekniska förvaltningen bygglov för nybyggnad av förskola med förråd, samt anläggande av parkering, marklov för tre förskolor på följande fastigheter:

– Bredaryd 1:208

– Silvermossan 1, Värnamo (Västra Värnamo)

– Pilfinken 1, Värnamo (Östra Värnamo)

Beslutet innebär att tekniska förvaltningen inom kort kan sätta spaden i marken och påbörja byggandet av kommunens tre nya förskolor.

Taggar