Nyheter

Gav klartecken till utbyggnad

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Restaurang Madame begåvas med uteservering och egen entré.  

Madame kan få en inglasad uteservering och egen ingång i Gummifabriken. Illustration: Prima Arkitekt  [1/3]

Illustration: Prima Arkitekt  [2/3]

Illustration: Prima Arkitekt  [3/3]

Vi har tidigare skrivit om att Värnamo kommunala industrifastigheter AB, VKIAB, vill vässa Gummifabrikens verksamhet ytterligare och har ansökt hos kommunen om att få bygga en inglasad uteservering och en egen entré mot Gummifabrikens torg. Ett bygge som innebär 119 extra kvadratmeter och plats för cirka 70 personer. 

På samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde diskuterades frågan. Samhällsbyggnadsförvaltningen hade yrkat avslag på ansökan. Anledningen var att 34 kvadratmeter skulle hamna på prickad mark, vilket är mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, och de ansåg därför att avvikelsen var för stor från gällande detaljplan. En enig nämnd var av en annan åsikt och beslutade att bevilja bygglovet. 

– Dels handlar det om öka Madames attraktion plus att genom en bättre entré så blir det lättare att komma in i restaurangen. I Gummifabriken vill man ha möjlighet att samla alla deltagare vid auditoriet till en fika om man har en konferens. I nuvarande läge är det svårt att ha en plats där man kan ta ett tilltugg, de behöver mer yta och i en sådan här uteservering kan man göra det under stora delar av året. Vi tyckte även att förslaget stämde bra ihop med den befintliga arkitekturen och att det förstärker torgkänslan utanför, säger Stefan Widerberg (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

Tobias Hörnquist, vd för VKIAB, välkomnar det positiva beskedet. 

– Det är viktigt för oss att skapa olika träffpunkter och vi ser det som positivt med en variation av olika miljöer. Det här har varit väldigt efterfrågat, inte minst från kunder som har pratat med oss. Det känns jättebra och det är roligt att vi får chansen att bygga ut. Framför allt ger det här oss möjligheten att skapa en bra utomhusmiljö. Vi är jättenöjda med utformningen och tycker att den smälter in bra med övriga fastigheter. 

Taggar

Dela


3 reaktioner på Gav klartecken till utbyggnad

Om jag fattat rätt, så bygger VKIAB uteserveringen och ta ut en hyra av Madame. Helt rätt investering, bra för kommunen och bra för Madame.

Hoppas de (samhällsbyggnadsnämnden) är lika välvilligt inställd till de privata aktörerna i kommunen.

Kommentarsfunktionen är stängd