Nyheter

Byggde enbostadshus och garage utan bygglov – får betala vite

Nyheter En fastighetsägare i kommunen får böta drygt 63 000 kronor i vite för att ha byggt ett enbostadshus och garage utan giltigt bygglov. 

En fastighetsägare i kommunen får böta drygt 63 000 kronor i vite för att ha byggt ett enbostadshus och garage utan giltigt bygglov. Bilder: Press

Samhällsbyggnadsförvaltningen startade förra hösten ett tillsynsärende gällande olovligt uppförda byggnader på en fastighet i kommunen. Ett tillsynsbesök skedde på fastigheten i somras där även fastighetsägaren medverkade. 

Vid tillsynsbesöket noterade samhällsbyggnadsförvaltningen att ett enbostadshus på 103 kvadratmeter samt ett garage på 103,14 kvadratmeter byggts utan bygglov. 

Tjänstemännen har i ett brev som skickats ut till fastighetsägaren fått möjligheten att yttra sig i frågan. Fastighetsägaren svarade med en skriftlig förklaring. Därefter skickade tjänstemännen ut ett nytt brev innehållande ett förslag till vitesavgift, vilket fastighetsägaren valde att kommentera. 

Efter begäran från fastighetsägaren har geodataavdelningen på Värnamo kommun varit på plats och mätt in byggnaderna på nytt. Geodataavdelningens inmätningar redovisar att enbostadshusets byggnadsarea med takutsprånget ligger på 103 kvadratmeter och att komplementbyggnadens byggnadsarea med takutsprång ligger på 103 kvadratmeter. 

Enligt tjänstemännens beräkningar uppgick vitesarean på de två byggnaderna till 88 respektive 88,14 kvadratmeter, vilket innebär 93 702 kronor för enbostadshuset och 33 351 kronor för garaget: totalt 127 053 kronor i vitesavgift. 

När samhällsbyggnadsnämnden sammanträde diskuterades frågan. Socialdemokraterna yrkade för full avgiftsstorlek, Centerpartiet för halverad avgift. Efter omröstning vann Centerns förslag gehör, vilket innebar att fastighetsägaren döms att betala 63 527 kronor för att olovligt ha byggt bostaden och garaget. 

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Byggde enbostadshus och garage utan bygglov – får betala vite

I detta fall måste man ifrågasätta hur kan man ”missa” att det är lag på bygglov. Klart vissa försöker luras och har filosofin, ”att går det så går det” Borde varit vite på det dubbla. Regler och lagar är till för att följas. Varför kan politikerna påverka och sänka avgiften, när det är solklart att fel har pågåtts?

Har detta hänt i Ryssland eller? Man kan tro att kommunen är maktgalen. Om man inte är inom stadsplanerat område borde man kunna bygga utan bygglov eller få hjälp av kommunen i stället för att bli straffad.

Kommentarsfunktionen är stängd