Medborgarförvaltningen

Gruppledaren positiv till motionssvar

Gruppledaren positiv till motionssvar

Nyheter Gruppledaren Jan Cherek gläds över medborgarförvaltningens utredning om motorgården för unga i Värnamo kommun…

Fråga om motorgård utredd

Fråga om motorgård utredd

Nyheter Medborgarförvaltningen ser positivt på satsningen på en motorgård för unga i Värnamo kommun…

Utökar populärt dagläger

Utökar populärt dagläger

Nyheter Fler barn får möjlighet att delta på det populära sommardaglägret på Solgården i Bor. …

Får verksamhetsbidrag: ”Viktigt komplement”

Får verksamhetsbidrag: ”Viktigt komplement”

Nyheter Medborgarnämnden beviljar Hela Människan - LP Finnveden verksamhetsbidrag för 2024. …

22 övernattningar på tio månader – akutboende läggs ner

22 övernattningar på tio månader – akutboende läggs ner

Nyheter 22 övernattningar på tio månader är inte ekonomiskt försvarbart, menar medborgarförvaltningen. Nu avvecklas akutboendet i sin nuvarande form i Värnamo stad…

Minskat behov av försörjningsstöd: ”större jobbmöjligheter”

Minskat behov av försörjningsstöd: ”större jobbmöjligheter”

Nyheter Behovet av ekonomiskt stöd från kommunen minskar, visar medborgarförvaltningens senaste siffror. …

MP: Satsa på ett sommarkollo

MP: Satsa på ett sommarkollo

Nyheter I en motion föreslår Miljöpartiet att medborgarförvaltningen utreder möjligheten att bedriva ett sommarkollo för barn och ungdomar i kommunal regi. Läs motionen i sin helhet nedan…

Farmors önskan: ”Tänk på barnens bästa”

Nyheter En kommuninvånare har skickat in ett brev till kommunen med en vädjan om att ompröva beslutet att flytta Navets fritidsgård till Vråen…

Diskuterar motion om motorgård för bilburna ungdomar

Nyheter Medborgarnämnden ställde sig positiv till att kommunen verkar för att en motorgård för bilburna ungdomar skapas. I dag är det kommunstyrelsens tur att diskutera frågan…

Får tillämpa förebyggande arbetssätt i verksamheter

Nyheter Kommunstyrelsen har satt sitt. Förvaltningar får möjlighet att utveckla och implementera arbetet med tidiga och samordnade insatser i Värnamo kommun…

Så här jobbar kommunen för att öka tryggheten

Nyheter Från effektiv samordning av trygghet och trygghetsvandringar till avhopparverksamhet. Så här arbetar Värnamo kommun för att öka tryggheten i kommunen…

Klartecken för akutboende för hemlösa i Värnamo kommun

Nyheter Ett akutboende för hemlösa kommer att öppna i Värnamo kommun. Det står klart efter kommunstyrelsens senaste sammanträde…

Arnold svarar Azra om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Under torsdagens kommunfullmäktige svarade medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) på Azra Muranovic (S) fråga om kommunens arbete mot våld i nära relation. Läs svaret i sin helhet nedan…

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Azra frågar Arnold om arbetet mot våld i nära relation

Nyheter Inför kvällens kommunfullmäktige har oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ställt en interpellation till medborgarnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD) om kommunens arbete mot våld i nära relation…

Gav klartecken till projekt för social insatsgrupp

Gav klartecken till projekt för social insatsgrupp

Nyheter Kommunstyrelsen gav klartecken till medborgarförvaltningens projekt för en social insatsgrupp…

Fler vuxna på stan i helgen

Fler vuxna på stan i helgen

Nyheter Under helgen utökar medborgarförvaltningen sin fältverksamhet och fördubblar föreningsvandringen…

Får pengar för att vidareutbilda personal 

Får pengar för att vidareutbilda personal 

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen får pengar för att vidareutbilda personal. …

En duo med målet att stödja ungdomar

Nyheter "Relationsskapande och förebyggande insatser är viktiga faktorer i arbetet med ungdomar", anser fältsekreterarna Maria Rydbeck och Jennie Torstensson…

Ny kurs ska förstärka relationsskapande

Notiser Medborgarförvaltningen anordnar kurs i föräldraskap…

Fler kontaktfamiljer behövs

Fler kontaktfamiljer behövs

Nyheter Medborgarförvaltningen i Värnamo har haft en informationsträff om vad ett uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson kan innebära…

1 / 212

Tips